Aktualności

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2019 roku

Boże Narodzenie, to czas miłości, radości i pojednania. Siadając przy wigilijnym stole i łamiąc biały opłatek, przekazujemy sobie życzenia pokoju, przyjaźni i ciepła,
z nadzieją że Boża Dziecina przyniesie nam samo dobro. Chociaż każdy z nas ma swoje troski i kłopoty, otwórzmy swoje serca i pozwólmy, by wszechmocna Miłość wlała w nie wiarę w drugiego człowieka i lepsze jutro. 

data publikacji: 2018-12-21

WIĘCEJ

Paczki mikołajkowe

Członków NSZZ „Solidarność” WSK "PZL-Świdnik" S.A. informujemy, że paczki mikołajkowe dla dzieci urodzonych w latach 2007-2015 są wydawane w biurze związku, biurowiec, pok.24, tel. 766-56.
Serdecznie zapraszamy! 

data publikacji: 2018-12-05

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 27.11.2018

Po decyzji Senatu: Dialog przestaje być skuteczną metodą rozstrzygania spraw pracowniczych.
W piątek Senat przyjął bez poprawek projekt budżetu na rok 2019. Oznacza to, że kwota bazowa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pozostanie na poziomie roku 2013,co daje wzrost jedynie o jeden rok w stosunku do obecnej sytuacji.

data publikacji: 2018-11-30

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 20.11.2018

Solidarność skarży polski rząd przed Międzynarodową Organizacją Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o skierowaniu skargi na rząd polski, do Międzynarodowej Organizacji Pracy za naruszenie Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, jakie odnotowujemy w związku z ustawowym uniemożliwieniem związkom zawodowym innym niż związek zawodowy pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, rokowań w celu zawarcia porozumienia zbiorowego określającego wysokość wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 

data publikacji: 2018-11-25

WIĘCEJ

Wycieczka Bułgaria - Rumunia

Rumunia i Bułgaria - w dniach 5-15.08.2019 r.,
Cena 2090 zł/os. 

data publikacji: 2018-11-18

WIĘCEJ

Wycieczka na Węgry

Wycieczka na Węgry - w dniach 20-23.06.2019 r.

Cena 680 zł/os. 

data publikacji: 2018-11-18

WIĘCEJ

Najlepsi w futsalu

XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Świdnik z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który został rozegrany 10 listopada wygrała drużyna Solidarność PZL-Świdnik w finale pokonując Soft Bait System 7:0. 

data publikacji: 2018-11-15

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 06.11.2018

UCHWAŁA PROGRAMOWA XXIX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów przyjęli program działania na najbliższą kadencję 2018-2022. Program składa się z zadań w obszarze prawa pracy, spraw społecznych i wewnątrzzwiązkowych, które zdaniem delegatów, wymagają pilnej realizacji w sferze ogólnospołecznej i związkowej. 

data publikacji: 2018-11-06

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 29.10.2018 r.

Wybory w NSZZ Solidarność

W ubiegłym tygodniu podczas uroczystego 29. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, który odbył się w Częstochowie wybrano przewodniczącego Solidarności oraz Komisję Krajową. Na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność już po raz trzeci wybrano Piotra Dudę, który w głosowaniu otrzymał 248 głosów na 267 głosujących delegatów. W skład Komisji Krajowej wybrany został przewodniczący naszej Komisji kol. Andrzej Kuchta, któremu gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w budowaniu silnej, nowoczesnej i skutecznej organizacji. 

data publikacji: 2018-10-30

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 16.10.2018 r.

Informacje bieżące

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź pracodawcy na pismo złożone przez reprezentatywne organizacje związkowe, dotyczące procedury wyłaniania pracowników do wyróżnienia „Zasłużony pracownik WSK”, która kilka lat temu została jednostronnie przez pracodawcę zmieniona i naszym zdaniem nie funkcjonuje właściwie, ponieważ uniemożliwia dokonanie rzetelnej oceny kandydatów już na samym początku wyboru. Jak wynika z przekazanego nam pisma, nie ma woli powrotu do wcześniejszej dobrze funkcjonującej praktyki uzgadniania kandydatur do odznaczenia już na poziomie działu/wydziału. 

data publikacji: 2018-10-16

WIĘCEJ