Aktualności

Aktualności z dn. 21.05.2019 r.

Pracownicze Programy Kapitałowe

W miniony czwartek odbyło się spotkanie grupy pracującej nad wyborem instytucji, która poprowadzi Pracowniczy Program Kapitałowy dla pracowników PZL-Świdnik. Ustalone zostały sprawy organizacyjne oraz harmonogram prac zespołu. Wybór firm, które zostaną poproszone o złożenie swoich ofert, a tym samym dopuszczone do drugiego etapu prac wdrożeniowych programu, powinien nastąpić w drugiej połowie czerwca. 

data publikacji: 2019-05-22

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 14.05.2019 r.

Wybory do RN

W dniu dzisiejszym wybieramy przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej spółki. Zgodnie z regulaminem, zagłosować można na maksymalnie jednego spośród czterech kandydatów. Zachęcamy wszystkich pracowników do udziału w wyborach. Nie pozbawiajmy się sami tego uprawnienia i wybierzmy osobę kompetentną, która poza doświadczeniem zawodowym potrafi dobrze i ze zrozumieniem analizować dokumenty, w tym ekonomiczno-finansowe oraz nie będzie się bała wnosić informacje i pytania od załogi do Rady Nadzorczej, jako organu nadrzędnego nad zarządem spółki. Czas pokazuje, że jest taka potrzeba.  

data publikacji: 2019-05-15

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 30.04.2019 r.

Umowa na AW101
W miniony piątek miało miejsce w naszej firmie jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Przy udziale najważniejszych osób naszego kraju i najważniejszych osób naszego koncernu, podpisana została umowa na zakup śmigłowców dla Marynarki Wojennej RP. Cztery sztuki AW101, to nie jest powalająca ilość… To prawda. Jak również prawdą jest to, że kontrakt ten nie spowoduje u nas znacznego wzrostu ilości pracy. Oczywiście można narzekać, że niewiele zyskujemy. 

data publikacji: 2019-05-01

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 23.04.2019

Karty Orlen
Pragniemy poinformować członków naszego związku, że otrzymaliśmy możliwość przystąpienia do programu rabatowego sieci ORLEN. Każdy członek NSZZ „Solidarność” może złożyć wniosek i otrzymać kartę rabatową na zakup paliw w sieciach ORLEN i BLISKA. 

data publikacji: 2019-04-24

WIĘCEJ

Życzenia Wielkanocne

Mocni w wierze, odważni w nadziei i szczodrzy w miłości…
Wydaje się to trudne w codziennym życiu,
…ale czy niewykonalne? 

data publikacji: 2019-04-16

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 16.04.2019 r.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

W dniu wczorajszym w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog na wniosek Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność Stanisława Głowackiego odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. 

data publikacji: 2019-04-16

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 09.04.2019 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością w ubiegły czwartek,  wsparli manifestację NSZZ „Solidarność” pod Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Manifestacje, w których domagamy się realizacji postulatów pracowniczych, zorganizowane zostały w całym kraju. W Lublinie zgromadziło się blisko tysiąc osób 

data publikacji: 2019-04-10

WIĘCEJ

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy skierowany do członków Związku

Gdańsk, 1 kwietnia 2019 r.
Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”!


Przez ostatnie lata wielokrotnie podkreślaliśmy, że dzięki narzędziom politycznym „Solidarność” zrealizowała wiele ważnych postulatów pracowniczych i społecznych.  

data publikacji: 2019-04-02

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 02.04.2019 r.

Spotkanie w BCube

W miniony piątek odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa BCube o/Świdnik i dyr. HR BCube z przewodniczącymi organizacji związkowych w BCube i PZL, w trakcie którego omówione zostały poniższe tematy: 

data publikacji: 2019-04-02

WIĘCEJ

MANIFESTACJA 4 kwietnia

Obradujący 20 marca br. w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. 

data publikacji: 2019-03-27

WIĘCEJ