Aktualności

Aktualności z dn. 20.11.2018

Solidarność skarży polski rząd przed Międzynarodową Organizacją Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o skierowaniu skargi na rząd polski, do Międzynarodowej Organizacji Pracy za naruszenie Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, jakie odnotowujemy w związku z ustawowym uniemożliwieniem związkom zawodowym innym niż związek zawodowy pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, rokowań w celu zawarcia porozumienia zbiorowego określającego wysokość wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 

data publikacji: 2018-11-25

WIĘCEJ

Wycieczka Bułgaria - Rumunia

Rumunia i Bułgaria - w dniach 5-15.08.2019 r.,
Cena 2090 zł/os. 

data publikacji: 2018-11-18

WIĘCEJ

Wycieczka na Węgry

Wycieczka na Węgry - w dniach 20-23.06.2019 r.

Cena 680 zł/os. 

data publikacji: 2018-11-18

WIĘCEJ

Najlepsi w futsalu

XVII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Świdnik z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który został rozegrany 10 listopada wygrała drużyna Solidarność PZL-Świdnik w finale pokonując Soft Bait System 7:0. 

data publikacji: 2018-11-15

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 06.11.2018

UCHWAŁA PROGRAMOWA XXIX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Delegaci XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów przyjęli program działania na najbliższą kadencję 2018-2022. Program składa się z zadań w obszarze prawa pracy, spraw społecznych i wewnątrzzwiązkowych, które zdaniem delegatów, wymagają pilnej realizacji w sferze ogólnospołecznej i związkowej. 

data publikacji: 2018-11-06

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 29.10.2018 r.

Wybory w NSZZ Solidarność

W ubiegłym tygodniu podczas uroczystego 29. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, który odbył się w Częstochowie wybrano przewodniczącego Solidarności oraz Komisję Krajową. Na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność już po raz trzeci wybrano Piotra Dudę, który w głosowaniu otrzymał 248 głosów na 267 głosujących delegatów. W skład Komisji Krajowej wybrany został przewodniczący naszej Komisji kol. Andrzej Kuchta, któremu gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w budowaniu silnej, nowoczesnej i skutecznej organizacji. 

data publikacji: 2018-10-30

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 16.10.2018 r.

Informacje bieżące

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź pracodawcy na pismo złożone przez reprezentatywne organizacje związkowe, dotyczące procedury wyłaniania pracowników do wyróżnienia „Zasłużony pracownik WSK”, która kilka lat temu została jednostronnie przez pracodawcę zmieniona i naszym zdaniem nie funkcjonuje właściwie, ponieważ uniemożliwia dokonanie rzetelnej oceny kandydatów już na samym początku wyboru. Jak wynika z przekazanego nam pisma, nie ma woli powrotu do wcześniejszej dobrze funkcjonującej praktyki uzgadniania kandydatur do odznaczenia już na poziomie działu/wydziału. 

data publikacji: 2018-10-16

WIĘCEJ

Aktualnośći z dn. 09.10.2018 r.

Informacje bieżące
W poniedziałek 08 października odbyło się comiesięczne spotkanie zarządu firmy z przedstawicielami organizacji związkowych. W trakcie spotkania omówiono wykonanie zadań asortymentowych w miesiącu wrześniu, plan na ostatni kwartał tego roku oraz przedstawioną wcześniej przez pracodawcę, propozycję rozkładu czasu pracy na przełomie roku oraz w 2019 roku. 

data publikacji: 2018-10-11

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 02.10.2018 r.

Informacje bieżące

W związku z przedstawionymi w ubiegłym tygodniu przez pracodawcę, propozycjami wprowadzenia świąteczno-noworocznej przerwy urlopowej oraz rozkładu dni wolnych
w 2019 roku, 

data publikacji: 2018-10-02

WIĘCEJ

Aktualności z dn. 18.09.2018

I. Informacja dotycząca pisma P&W

W związku z informacją,  jaka dotarła do naszej firmy od naszego poddostawcy firmy Pratt&Witney o zamiarze zakończenia programu produkcji nowych napędów do naszych śmigłowców Sokół, podjęliśmy próbę wyjaśnienia tej informacji bezpośrednio w Rzeszowie. 

data publikacji: 2018-09-18

WIĘCEJ