Aktualności

Aktualności z dn. 02.04.2019 r.

data publikacji: 2019-04-02

Spotkanie w BCube

W miniony piątek odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa BCube o/Świdnik i dyr. HR BCube z przewodniczącymi organizacji związkowych w BCube i PZL, w trakcie którego omówione zostały poniższe tematy:

1. Fundusz Socjalny
Pracodawca przedstawił propozycję podziału tegorocznego funduszu. Wysokości poszczególnych świadczeń pozostają bez zmian w stosunku do roku poprzedniego (dokładne kwoty zostaną podane po oficjalnym zatwierdzeniu).
Nadwyżka środków z ubiegłego roku zostanie wypłacona przed świętami Bożego Narodzenia a jej podział zostanie ustalony w październiku.
Zgłoszona została również propozycja wycofania obowiązku każdorazowego składania wniosku o wypłatę poszczególnych świadczeń, z wyjątkiem aktywnego wypoczynku oraz zapomogi.

2. Społeczna Inspekcja Pracy
Do końca kwietnia strona związkowa przedstawi regulamin wyboru społecznej inspekcji pracy w BCube o/Świdnik. Do 18 maja zostaną przeprowadzone wybory 4 społecznych inspektorów (z każdego obszaru po jednym), a spośród nich nastąpi wybór Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

3. Sprawy różne
W kwestii wygasającego Porozumienia Trójstronnego Dyr. HR zobowiązał się przedstawić do końca maja wstępne propozycje zmian, które będą punktem wyjścia   do dalszych negocjacji.

Strona związkowa przypomniała też o braku obiecanej jeszcze przed przejęciem, ścieżki kariery wewnątrz firmy BCube.

MANIFESTACJA  4 kwietnia 2019 r.


Zachęcamy i zapraszamy wszystkich pracowników, do udziału w manifestacji, która odbędzie się w najbliższy czwartek 04.kwietnia o godz. 15.00 pod Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Tego dnia NSZZ „Solidarność” organizuje takie manifestacje w całym kraju, dopominając się o realizację postulatów pracowniczych.

Walczymy o sprawy wszystkich pracowników!!!

Domagamy się m.in.:

1. wdrożenia programu Rozwoju Województwa Lubelskiego;

2. odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

3. wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek;

4. systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku

o kilkadziesiąt procent, a zakładom energochłonnym grozi likwidacja);

5. podwyżek w sferze finansów publicznych;

6. niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

Do tych postulatów, w ramach programu Rozwoju Województwa Lubelskiego, dołączamy również sprawę niezrealizowanych dotychczas zamówień na śmigłowce dla Świdnika.
Dla osób chcących wziąć udział w manifestacji organizowany jest wyjazd grupowy spod zakładu. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze związku (biurowiec, pok.24, tel 766-56) oraz u przewodniczących naszych kół związkowych.

OGŁOSZENIA

  • WZD

Informujemy delegatów naszego związku, że Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” S.A., odbędzie się w sobotę 13 kwietnia o godz. 09.00 w klubie FAVILLA, Al. Lotników Polskich 11.

  • Licheń

Zapraszamy na jubileuszową XX Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia. Koszt wyjazdu z noclegiem oraz wyżywieniem wynosi 90 zł dla członków naszego związku i 150 zł dla pozostałych osób. Zapisy do końca marca lub wyczerpania ilości miejsc, w biurze związku (biurowiec, pok. 24), tel. 766-56.

  • Lwów

Zapraszamy też na 3-dniowy wyjazd na Ukrainę w terminie 24-26 maja. Tym razem, oprócz Lwowa, zwiedzimy również Poczajów z piękną ławrą - jednym z najważniejszych klasztorów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego oraz zamki tzw. „Złotej Podkowy”.
W samym Lwowie, oprócz zwiedzania miasta, zaplanowany jest również spektakl w operze i zwiedzanie muzeum browaru lwowskiego. Koszt wyjazdu – 420 zł/os. Zapisy w biurze związku (biurowiec, pok. 24), tel. 766-56.

  • Kolonie

W biurze związku można pobrać oferty kolonijne dla dzieci na zbliżające się wakacje. Zapraszamy osoby zainteresowane do biurowca, pok. 24.