Aktualności

Aktualności z dn. 02.07.2019 r.

data publikacji: 2019-07-04

39.rocznica „Świdnickiego Lipca”

Trzydzieści dziewięć lat temu na Lubelszczyźnie, robotnicy solidarnie połączyli siły, aby bronić godności człowieka i praw pracowniczych. Wszystko zaczęło się 8 lipca 1980 roku od strajku w WSK-Świdnik, stąd przyjęło się określać je mianem „Świdnickiego Lipca”. 
Protesty rozpoczęte w Świdniku rozprzestrzeniły się najpierw na Lubelszczyznę, a później inne miasta Polski, zapoczątkowując ogólnopolskie strajki. Wydarzenia  lipcowe na Lubelszczyźnie przełamały barierę strachu po poprzednich protestach, krwawo stłumionych przez władze komunistyczne i były początkiem wielkich zmian prowadzących do wolnej i suwerennej Polski.  

Dla Polski i Lubelszczyzny były to doniosłe i przełomowe wydarzenia. To „stąd ruszyła lawina”, jak śpiewa Krzysztof Cugowski w specjalnie na tę okazję skomponowanej piosence. 

Tegoroczne obchody odbędą się w najbliższa niedzielę 7 lipca w Świdniku. Rozpoczynamy je na terenie zakładu o godz. 08.30 od złożenia kwiatów pod pomnikiem „Świdnickiego Lipca”. Następnie msza św. o godz. 10.00 w kościele NMP Matki Kościoła, a po niej spotkanie okolicznościowe i festyn rodzinny na terenie zielonym przy Urzędzie Miasta.

Zapraszamy wszystkich, wraz z rodzinami do świętowania 39. rocznicy wydarzeń  Świdnickiego i Lubelskiego Lipca 1980.

Informacje bieżące

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie pani dyr. HR z przedstawicielami organizacji związkowych, dotyczące bieżących spraw, na którym otrzymaliśmy odpowiedź na zgłaszane wcześniej problemy. I tak:

W sprawie pracy w święto Bożego Ciała, otrzymaliśmy informację, że w całej firmie pracowało 11 osób i było to związane z zapewnieniem obsługi dla klienta wojskowego, który przyjechał na odbiór śmigłowca.

W sprawie pracy w soboty na 2-ej zmianie na lakierni W-260, otrzymaliśmy informację, że jest to konieczne ze względu na zabezpieczenie pracy dla wydziałów Zakładu Montażu Struktur Lotniczych, na 1-ej zmianie w poniedziałek.

W sprawie zwiększenia kwoty na posiłki profilaktyczne, otrzymaliśmy informację, że temat jest w trakcie szerszej analizy i wiąże się z przeglądem stanowisk pracy, na których przyznawany jest taki posiłek.

W sprawie nagłośnienia na nowej jadalni w B-2, otrzymaliśmy informację, że temat jest już załatwiony.

W sprawie zmiany lokalizacji palarni znajdującej się w Zakładzie Blacharskim (hala B-2), otrzymaliśmy informację, że trwają poszukiwania nowego miejsca, a jako działania bieżące, które mają zmniejszyć uciążliwość wydobywających się na zewnątrz palarni zapachów, będzie zwrócona większa uwaga na sposób korzystania z palarni przez osoby palące, a w szczególności obowiązek zamykania drzwi.

W sprawie Programu Dobrowolnych Odejść, otrzymaliśmy informację, że pracodawca żadnych działań w tym kierunku nie podjął i nie planuje podejmować. Każda para rąk do pracy jest potrzebna, ponieważ wciąż mamy zbyt dużo pracy

w stosunku do naszych możliwości.

W związku z panującymi upałami i uciążliwością pracy w takich warunkach, została zakupiona woda butelkowana, którą wydziały mogły i mogą pobierać. Jeżeli gdzieś tej wody nie było (a takie sygnały były z niektórych obszarów), to jest to wina wyłącznie kierownictwa wydziału. Kierownicy powinni wykazać większe zainteresowanie tym tematem i zapewnić pracownikom odpowiednią ilość wody.

W sprawie pracowników firmy OKIN, otrzymaliśmy informację, że PZL otrzymał zapewnienie i zaległe premie, zarówno roczna jak i asortymentowe, zostaną wypłacone oraz przysłane zostało zaświadczenie z ZUS, o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników tej firmy. Przekazaliśmy pracodawcy też nową informację, która wyszła na jaw w międzyczasie, o tym że OKIN nie odprowadził również składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

BCube – system WMS

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w sprawie problemów z działaniem systemu WMS, który został wdrożony przez PZL w firmie BCube i służy do obsługi zleceń dla PZL przez pracowników BCube. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ICT, HR, zakupów i logistyki ze strony PZL oraz przedstawiciele organizacji związkowych z pracownikami BCube, którzy w tym systemie pracują i znają problemy, z którymi muszą się na co dzień zmagać.

Zniżki na ubezpieczenia w PZU dla członków Solidarności

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc 

Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?

- zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia;

- właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony;

- zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej;

- z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? 

PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; 

PZU Dom: PZU NNW; 

PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; 

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym; 

Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie elektronicznej legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Oferta zakłada darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.
Są to już kolejne propozycje rabatowe po Lotosie i Orlenie, wynegocjowane dla członków NSZZ „Solidarność”

Karty Orlen

Informujemy, że dotarła już kolejna przesyłka z kartami ORLEN i zapraszamy po ich odbiór do biura związku (biurowiec, pok. 24). Zgłoszenia na wydanie kart ORLEN przyjmowane są również w biurze związku oraz u przewodniczących kół wydziałowych.

OGŁOSZENIA

  • Truskawiec

Mamy jeszcze kilka miejsc na wyjazd wypoczynkowy do Truskawca, połączony z zabiegami rehabilitacyjnymi w dniach 06÷13 sierpnia. Koszt wyjazdu wynosi 300 zł + 7400 hrywien/os.
Informacje i zapisy w biurze związku, biurowiec pok. 24, tel. 766-56.

  • Bieszczady

Zapraszamy też na wycieczkę w Bieszczady w terminie 30.sierpnia ÷ 01.września.2019 r.
Koszt wyjazdu 340 zł. Zapisy z wpłatą zaliczki 100 zł w biurze związku oraz u kol. Zbigniewa Litwina, tel. 515 271 679.