Aktualności

Aktualności z dn. 03.03.2020 r.

data publikacji: 2020-03-04

Koronawirus

W ubiegłym tygodniu opinię publiczną w mediach i na portalach społecznościowych rozgrzała dyskusja na temat zagrożenia koronawirusem w Świdniku, a w szczególności w PZL-Świdnik, przez fakt działalności w międzynarodowym środowisku i kontaktów pracowników naszej firmy z pracownikami włoskimi. W firmie podjęte zostały działania zapobiegające narażeniu pracowników na zagrożenie, a pracownicy którzy w ostatnim czasie wrócili z podróży służbowej z Włoch skierowani zostali na dodatkowe badania oraz profilaktycznie na domową kwarantannę. Wg posiadanych przez nas informacji, na dzień dzisiejszy u żadnego z naszych pracowników, zarówno tych którzy w ostatnim czasie wrócili z Włoch, jak też tych którzy są tam w delegacji, nie stwierdzono zarażenia koronawirusem. Tą drogą możemy jedynie zaapelować do wszystkich pracowników o z jednej strony bardziej rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny, a z drugiej o odpowiedzialne podejście do przekazywanych informacji. Media często szukają taniej sensacji.
Sytuacja jest oczywiście poważna i wymaga szczególnej uwagi, ale nie pomagajmy im w nakręcaniu psychozy strachu i nie poddawajmy się bezkrytycznie temu co piszą. Pracownik ma prawo odmówić delegacji w rejony zagrożone koronawirusem.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, również Państwowa Inspekcja Pracy podjęła odpowiednie działania i zapewnia o monitorowaniu przestrzegania praw pracowników. W ramach tych działańPIP przygotowała dla pracowników i pracodawców informacje na temat świadczenia pracy w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem.
Wg ostatnich danych potwierdzono ponad 82 tys. przypadków zarażeń koronawirusem, który rozprzestrzenił się na blisko 50 krajów.
Państwowa Inspekcja Pracy, powołując się na przepisy Kodeksu pracy, wskazała, że gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Musi jednak o tym niezwłocznie poinformować przełożonego.
Zatem pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację (wyjazd służbowy) w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wykonania takiego polecenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz na ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju, tzn. ze względu na narażenie na niebezpieczeństwo innych osób.

Inspekcja podkreśliła, że pracodawcy i pracownicy przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe służbowym w rejony zagrożone powinni stosować się do komunikatów organów państwowych, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
PIP wyjaśnia, że jeżeli pracownik zdecyduje się na wyjazd w regiony, gdzie może być narażony na zarażenie koronawirusem, wówczas pracodawca powinien ocenić ryzyko związane z takim wyjazdem i zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ograniczające ryzyko związane z możliwością zarażenia patogenem oraz podjąć działania, które zminimalizują potencjalne zagrożenie.
Inspekcja zwróciła uwagę, że prawo pracy określa także zasady kierowania pracowników na badania lekarskie i przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika. Przepisy nie przewidują co prawda kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca podjął inicjatywę i skierował pracownika na dodatkowe badania. Zakres i częstość badań ustala lekarz zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych. Jednak, jeżeli nie zbiega się to z terminem kolejnego badania okresowego, przepisy nie uprawniają pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie bez zgody tego pracownika w sytuacji, gdy np. pracownik jest przeziębiony i może zagrażać innym pracownikom.

Pracodawca nie jest też uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Jeśli pracodawca uzyskał informacje, że pracownik przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem, może zaproponować pracownikowi świadczenie pracy zdalnej. Warunki świadczenia pracy w domu powinny zostać uzgodnione w porozumieniu z pracownikiem i nie mogą one naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, np. norm czasu pracy.
PIP podkreślił, że pracodawca nie może też zobowiązać pracownika powracającego do pracy z pobytu w strefie zagrożonej koronawirusem do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Nie jest też właściwy do podejmowania działań izolujących pracownika w ramach kwarantanny.
W przypadku powrotu pracownika z urlopu, pracodawca nie ma także podstaw prawnych do zbierania informacji o miejscu wypoczynku pracownika, a pracownik nie jest zobowiązany do ujawniania miejsca spędzania urlopu wypoczynkowego.

EKZZ za europejską płacą minimalną. To m.in. efekt działań „Solidarności”

Ponad 80 % central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych opowiedziało się za europejską płacą minimalną. W ubiegłym tygodniu odbyło się głosowanie w tej sprawie. To wielki sukces „Solidarności”. Skutecznie udało nam się przekonać i skupić wokół tej sprawy, nie tylko największe związki zawodowe z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale też skutecznie lobbować wśród pozostałych organizacji. W listopadzie ubiegłego roku, właśnie z inicjatywy „Solidarności”, 24 największe centrale związkowe Europy Środkowo-Wschodniej stworzyły wspólny front wspierając władze EKZZ do zabiegania o nową dyrektywę o płacy minimalnej. Dzisiaj staje się to faktem, a EKZZ reprezentujący ponad 60 mln pracowników ma pełny mandat, by na forum Komisji Europejskiej zabiegać o nową dyrektywę.

W głosowaniu korespondencyjnym, ponad 80 % central związkowych zrzeszonych w EKZZ opowiedziało się za zobowiązaniem Konfederacji i jej przewodniczącego Luci Visentininiego do podjęcia działań na rzecz uchwalenia dyrektywy o europejskiej płacy minimalnej. Taką dyrektywę zapowiedziała również nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szczegółowe rozwiązania będą dopiero negocjowane, ale najważniejsze, że jest już zielone światło dla takich rozmów.
Przeciwne pomysłowi wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej były centrale związkowe z krajów skandynawskich i Słowacja, które lobbują za innymi rozwiązaniami.

Porady prawne

Kredyty frankowe oraz polisolokaty stały się w ostatnim czasie problemem ogólnospołecznym. W związku z rosnącym zainteresowaniem tymi tematami, podjęliśmy współpracę z kancelarią prawną specjalizującą się w tej tematyce i mającą na swoim koncie wygrane sprawy sądowe. W ramach tej współpracy istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej, dlatego zapraszamy zainteresowanych członków naszego związku do skorzystania z darmowych porad prawnych, które dotyczą:

istoty problemu spłaty kredytu w CHF,

nieuczciwych warunków zawartych w umowach,

sytuacji kredytobiorców po wyroku TSUE.

W ramach porady oferujemy:

bezpłatną analizę umowy kredytowej,

wyjaśnienie zagadnień związanych z odzyskaniem niesłusznie pobranych opłat

w tzw. polisolokatach.

Dyżury prawnika będą się odbywać w każdą środę, w godzinach 14.00-15.30 w biurze NSZZ "Solidarność" (biurowiec, pok. 24). Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zainteresowania poradą prawną i umówienie się na spotkanie pod nr tel. 766-56.

40-lecie NSZZ „Solidarność”.

Krajowe uroczystości obchodów 40-lecia NSZZ „Solidarność” odbędą się 29.sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie głównym punktem będzie wieczorny koncert. Wprawdzie rozmowy z potencjalnymi wykonawcami jeszcze trwają, ale już możemy powiedzieć, że w kręgu zainteresowania występem są takie polskie i światowe gwiazdy jak: Queen,  Kombi, Pectus, Golec uOrkiestra, Michał Szpak czy Oddział Zamknięty.
Uroczystości planowane są jako wielki rodzinny piknik, więc zapraszamy serdecznie członków związku wraz z rodzinami. W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona, o zdobyciu bezpłatnej wejściówki będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Informacje i zapisy w biurze związku, biurowiec pok. 24, tel. 766-56.

OGŁOSZENIA

  • W najbliższy piątek w biurze naszego związku zaplanowany jest również dyżur prawnika Zarządu Regionu. Osoby zainteresowane poradą prawną prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do biura związku, tel. 766-56.
  • Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury:

- w dniu 30 kwietnia odbędzie się koncert Eleni. Bilety w cenie 70 zł;

- natomiast w dniu 14 maja wystąpi Kabaret Skeczów Męczących. Bilety w cenie 75 zł. 

Zapisy na oba wydarzenia prowadzimy w biurze naszego związku.

  • Zapraszamy również na atrakcyjny jesienny wyjazd na Sardynię i Korsykę w terminie 24-30.września. W programie wycieczki m.in. zwiedzanie Sardynii i Korsyki, całodzienny rejs po archipelagu La Maddalena oraz zwiedzanie włoskiej winnicy, połączone z degustacją wyrobów. Część trasy pokonamy promem.

Szczegóły wyjazdu i zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 500 zł, prowadzone są w biurze związku (biurowiec, pok. 24, tel. 766-56).