Aktualności

Aktualności z dn. 03.12.2019 r.

data publikacji: 2019-12-04

Sprawy bieżące

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych i Rady Pracowników z dyrektorem Bartoszem Śliwą i dyrektor HR Lucyną Pasternak, na którym omówione zostały poniższe tematy:
1.Jakość części wykonywanych w outsourcingu
2.Rozkład czasu pracy w 2020 r.
3.Posiłki profilaktyczne
4.Talony świąteczne

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze Komisji (biurowiec, pok. 24, tel. 766 56) lub u przewodniczących kół wydziałowych.  

Emerytura stażowa dla wszystkich

Prawo do emerytury po 35 i 40 latach pracy - za taką zmianą opowiadają się związki zawodowe i pracodawcy. Propozycję ma przedstawić prezydent, w czasie kampanii wyborczej. Wg pojawiających się informacji, projekt zmian w systemie emerytalnym idący w tym kierunku, ma być jednym z postulatów wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy. Byłoby to kolejne podejście do wprowadzenia emerytur stażowych, o których prezydent mówił już w czasie poprzedniej kampanii, w 2015 roku. Zobowiązanie takie pojawiło się m.in. w porozumieniu podpisanym przez ówczesnego kandydata na Prezydenta z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, jednak projekt takich zmian w ustawie nie trafił do sejmu.

Propozycja Prezydenta zakłada, że na emeryturę mogłyby przejść kobiety, które przepracowały 35 lat i mężczyźni z 40-letnim stażem.  Uzależnienie wieku emerytalnego od stażu pracy od lat postulują centrale związkowe NSZZ Solidarność i OPZZ, a ostatnio gotowość do rozmów w tej sprawie deklarują też organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP.  Taka zapowiedź padła podczas ostatniego posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu przypomniany został również drugi postulat, dotyczący odmrożenia emerytur pomostowych, tak by prawo do tego świadczenia mieli wszyscy zatrudnieni obecnie w warunkach szczególnych, a nie tylko ci, którzy pracowali w ten sposób przed 1999 rokiem. Uzależnienie wieku emerytalnego od stażu pracy oznaczałoby, że uprawnienia do wcześniejszej emerytury mogłoby zyskać nawet kilkaset tysięcy osób.

Jak wynika ze statystyk ZUS, 20 % kobiet przechodzących na emeryturę ma przepracowane 35 lat. W przypadku mężczyzn, odsetek emerytów z ponad 40-letnim stażem jest jeszcze wyższy. Z szacunków finansowych wynika, że gdyby rozwiązanie takie zostało przyjęte, to przy założeniu, że z możliwości tej skorzystaliby wszyscy uprawnieni, na wypłatę emerytur stażowych potrzeba 12,7 mld zł rocznie. Jednak prawo do emerytury stażowej, należy traktować jako przywilej pracownika, który stanowi dla niego zabezpieczenie na wypadek utraty zdrowia i możliwości dalszej pracy. Należy przy tym pamiętać, że wcześniejsze emerytury mogą być mało opłacalne, ponieważ przy obowiązującym nas obecnie systemie emerytur kapitałowych, będą one w całości zależne od ilości zgromadzonych środków. Jak wylicza ZUS, każdy dodatkowy rok pracy to podwyżka emerytury o średnio 9 %.

Życzenia

W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” składamy serdeczne gratulacje koledze Jankowi Siedleckiemu, z okazji wyboru na funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego „Metalowcy” na kolejną kadencję. Życzymy jednocześnie sukcesów w działalności związkowej na rzecz naszej załogi.

OGŁOSZENIA

  • Zapraszamy członków naszego związku, rodziców dzieci urodzonych w latach 2008-20016, po odbiór paczek mikołajkowych dla swoich pociech. Paczki wydawane są w biurze związku, biurowiec, pok. 24.
    Informujemy jednocześnie, że upominki świąteczne dla dorosłych członków związku, będą wydawane od 16 grudnia.
  • Przewodniczących kół związkowych zapraszamy po odbiór kalendarzy związkowych na 2020 rok.

  • Zapraszamy na koncert Ireny Santor, zatytułowany „Jubileusz. Śpiewam czyli jestem”. Pierwsza Dama Polskiej Piosenki obchodzi w tym roku diamentowy jubileusz pracy artystycznej, w ramach której nagrała ponad 1000 piosenek, a wiele z nich stało się niezapomnianymi przebojami. Koncert odbędzie się 02 lutego o godz. 18.00 w kinie „LOT”. Mamy zarezerwowane bilety grupowe w cenie 75 zł. Zapisy w biurze związku (biurowiec, pok. 24, tel. 766 56).