Aktualności

Aktualności z dn. 04.09.2018r.

data publikacji: 2018-09-04

Komunikat Komisji Krajowej

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła w Gdańsku
w trakcie posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność propozycje rządu na rok 2019, dotyczące kwestii budżetowych. Spotkanie trwało trzy godziny, było burzliwe, ale bardzo dobre i merytoryczne. Przekraczało również ramy spraw budżetowych i dotyczyło różnych kwestii i problemów w branżach. 
Propozycje rządu to odmrożenie kwoty bazowej w wynagrodzeniach w sferze budżetowej oraz kwoty bazowej funduszu socjalnego. Szefowa resortu potwierdziła również propozycję podwyższenia w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł oraz minimalnej stawki godzinowej do 14,50 zł.
W ocenie związku, propozycje rządu są konstruktywne i dają nadzieję na kompromis.
Ale negocjacje będą trudne. Problem jest nie tylko w samym wskaźniku wzrostu płac, ale też sposobie podziału tych środków, tak aby najniżej uposażeni zyskali większe podwyżki.
Po zakończeniu spotkania z minister Rafalską i przedyskutowaniu przedstawionych przez nią propozycji, Komisja Krajowa wydała komunikat o następującej treści:
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” propozycje przedstawione przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu Rządu RP, dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 rok, określenia podstawy do wyliczeń odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. oraz mieszanego modelu wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej ocenia jako konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące.
Uznajemy je za dobrą podstawę do ostatecznych rozmów. Oczekujemy też, że zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego i znajdą odzwierciedlenie w projekcie budżetu państwa na 2019 rok, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. jak również w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Solidarność oczekuje ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2019 r, w wysokości nie mniejszej niż 2255 zł, oraz ustalenia jako podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r.;
W kwestii wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - propozycja przedstawiona przez rząd wymaga dalszych ustaleń. Szczególnie w zakresie ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń jak i skierowania dodatkowych środków dla osób nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz pracowników administracji wojewódzkiej.
Solidarność domaga się również, aby przeznaczenie dodatkowych środków, ponad wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, oraz ich podział na wynagrodzenia odbywał się w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych funkcjonującymi u poszczególnych dysponentów środków.
Tak ukształtowany wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2019 r, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” mogła by zaakceptować jako pierwszy etap wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w kolejnych latach, oraz dobrą podstawę do prac nad zmianą systemów kształtujących wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz jednostkach finansów publicznych.

Umowa z LOTOS

29 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej i Wojciech Weiss, prezes spółki LOTOS Paliwa podpisali porozumienie o współpracy. Od jesieni związkowcy Solidarności oraz ich rodziny korzystające z elektronicznej legitymacji członkowskiej otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.
Pilotażowa współpraca prowadzona była od ubiegłego roku ze śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jak powiedział Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS Paliwa: „Jesteśmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy na szczeblu centralnym
z największym związkiem w Polsce – liczącym kilkaset tysięcy członków – to ważny krok dla sieci LOTOS.” Użytkownicy elektronicznych kart związkowych otrzymają rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa standardowego lub paliwa premium LOTOS Dynamic, a także zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz zniżkę na usługi myjni.
UWAGA!!! Nie ma możliwości wydania "związkowej" karty LOTOS BIZNES i karty  Navigator  bez posiadania ważnej elektronicznej legitymacji członkowskiej NSZZ Solidarność.

Warunki handlowe dotyczące zniżek:

a) Na wszystkich stacjach LOTOS z wyłączeniem stacji MOP:

Olej napędowy: ………………………10…GR / LTR

Benzyny: …………………………………10…GR / LTR

Olej napędowy Dynamic …………………15...GR / LTR

Benzyna bezołowiowa Dynamic ……15...GR / LTR

Gaz LPG:……………………………………7…GR / LTR

Myjnia: …………………………………………15 %

Oleje i płyny do spryskiwaczy: ………………10 %

Gastronomia Cafe Punkt: ……………………10 %

Rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na wybranych stacjach.

b) Na stacjach MOP:

Olej napędowy: …………………………15…GR / LTR

Benzyny: …………………………………15…GR / LTR

Olej napędowy Dynamic …………………20...GR / LTR

Benzyna bezołowiowa Dynamic ………20...GR / LTR

Gaz LPG:……………………………………12…GR / LTR

Myjnia: …………………………………………15 %

Oleje i płyny do spryskiwaczy: ………………10 %

Gastronomia Cafe Punkt: ……………………10 %

c) Karta NAVIGATOR

Do każdego zakupu paliwa lub usługi  będą naliczane punkty na kartę Navigator wg uzgodnionego algorytmu.
Punkty te będzie można wymienić na szereg produktów przemysłowych, znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator.pl/nagrody

Konferencja z MON

W kolejnych audycjach słyszymy krytykę po konferencji zorganizowanej przez kolegów
z Sekcji Zbrojeniowej NSZZ „Solidarność”, głoszoną zarówno przez tych którzy tam byli, jak
i tych którzy nie brali w niej udziału. Trudno jest odnieść się merytorycznie do zarzutów jak to Solidarność źle przygotowała konferencję, ponieważ nas też tam nie było i nie wiemy na ile są to obiektywne oceny. W związku z tym całą tę falę krytyki możemy podsumować tylko w jeden sposób: skoro Solidarność tak źle przygotowała konferencję, to koledzy macie pole do popisu i zróbcie lepszą. Przecież nikt wam tego nie zabrania. Zamiast prowadzić nieustanną krytykę tego co robi Solidarność, pokażcie że można lepiej i skuteczniej. I nie proście w kuluarach żebyśmy nie ciągnęli tematu i nie odnosili się do tego co mówicie w radiowęźle.

Ogłoszenia 04.09.2018 r.

 •  w najbliższy czwartek 6.września o godz. 15.15 w biurze związku odbędzie się zebranie przewodniczących kół i Komisji Międzyzakładowej. Obecność obowiązkowa.
 •  zapraszamy członków związku na spotkanie integracyjne dla członków związku z PZL-Świdnik, odbędzie się w sobotę 01 września w FAVILLI. Koszt – 45 zł/os. Dla chętnych, po zebraniu grupy min 20 osób, istnieje możliwość wcześniejszego zorganizowania strzelania na strzelnicy krytej obok Favilli. Czas trwania strzelania łącznie ze szkoleniem strzeleckim, to około 3 godz. Koszt wynosi 95 zł/os.
  Zapisy w biurze związku, biurowiec, pok.24, tel. 766-56.

 • zapraszamy na coroczną Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, którą w tym roku przygotowuje Region Pomorza Zachodniego.
  Termin pielgrzymki: 15-16 września, koszt: 10 zł członkowie NSZZ „Solidarność”, 70 zł pozostałe osoby. Zapisy w biurze związku, biurowiec, pok.24, tel. 766-56.
 • w dniach 21-23.września organizujemy wyjazd do Zakopanego na zawody X Pucharu Solidarności w skokach narciarskich, rozgrywanych w ramach Pucharu Kontynentalnego FIS. Szacunkowy koszt, to około 250 zł (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie: 2x śniadanie i 3x obiad, 1x kolacja, bilety wstępu na 2-dniowe zawody).
  Zapisy i szczegółowe informacje w biurze związku do 11.września.
  Ilość miejsc ograniczona!!!
 •  miłośników mocnych wrażeń zapraszamy w dn. 28 września na Paintball leśny.
  Zapewniamy pakiet 200 kul dla każdego, pełne prowadzenie imprezy, gry według różnych scenariuszy. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w marker paintballowy, maskę, mundur moro na przebranie a na zakończenie imprezy przewidzieliśmy spotkanie przy grillu. Wyjazd: brama PZL-Świdnik godz. 16.15 parking przy „kościele okrągłym” godz. 16.30. Pełna odpłatność to 75 zł/os. Koszt po uzyskaniu dofinansowania z ZFŚS wyniesie około 30zł/os. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w biurze związku, biurowiec, pok.24, tel. 766-56.


Na wszystkie wyjazdy i bilety wstępu osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze związku, zgodnie z regulaminami.