Aktualności

Aktualności z dn. 05.03.2019 r.

data publikacji: 2019-03-06

Spotkanie w sprawie PPK
W ubiegły czwartek odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące wdrożenia w PZL-Świdnik Pracowniczego Programu Emerytalnego. W tej chwili wybrany jest doradca finansowy, który ma za zadanie przygotować akcję wdrożeniową, włącznie z przeanalizowaniem instytucji finansowych, prowadzących PPK oraz porównaniem ich ofert. Natomiast w firmie powołany zostanie zespół składający się z przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych, który docelowo będzie miał za zadanie wybrać instytucję, która wdroży PPK w firmie. Przeprowadzona zostanie również akcja informacyjna wśród załogi, dotycząca zasad funkcjonowania PPK.
Pracownicy w wieku 18–54 lata - pracodawca ma obowiązek zapisania tych osób do programu, ale pracownik może złożyć rezygnację z niego.
Pracownicy w wieku 55–69 lat - zapis do programu tylko na wniosek pracownika.
Osoby, za które w chwili startu programu nie będzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne (np. korzystający z urlopów wychowawczych), będą zapisywane do programu dopiero po ustaniu przyczyn, przez które ta składka nie jest odprowadzana. Pierwsza składka na PPK będzie odprowadzona dopiero z wynagrodzenia za grudzień 2019r.
Niestety pracodawca nie przewiduje jakichkolwiek negocjacji dotyczących wysokości odprowadzanej składki z puli pracodawcy i zakłada, że będzie ona w podstawowej wysokości, jaką narzuca ustawa, czyli 1,5% (max składka od pracodawcy może wynosić 4%). Jak usłyszeliśmy, ewentualne negocjacje wysokości tej składki mogą mieć miejsce dopiero przy kolejnym porozumieniu płacowym.

Posiedzenie Komisji Krajowej
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuowaniu rozmów z Rządem Zjednoczonej Prawicy i władzami PiS, mających na celu realizację postulatów Solidarności zawartych w stanowisku KK z 11 grudnia 2018 r.
Członkowie Komisji Krajowej podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia w Gdańsku, przeanalizowali wyniki rozmów, które odbyły się 25 marca, uznając, że w wielu kwestiach pracowniczych możliwe jest porozumienie i należy te rozmowy kontynuować. Na prośbę strony rządowej, wskazane zostały te postulaty, które są dla związku priorytetami, a są to:

- podwyżki w budżetówce

- wprowadzenie emerytur stażowych

- odmrożenie kwoty odpisu na Fundusz Socjalny

- podniesienie kwoty wolnej od podatku

- wliczanie składki związkowej w koszty uzyskania przychodu

- przyspieszenie wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej

- wprowadzenie zmian w prawie, wzmacniających bezpieczeństwo pracy dla osób podlegających szczególnej ochronie.

Komisja Krajowa powołała swoich przedstawicieli do dwóch zespołów roboczych, które będą negocjowały konkretne porozumienia. Jednocześnie postanowiła nie zawieszać prac sztabu protestacyjno-strajkowego, który 19 marca oceni przebieg negocjacji i podejmie decyzje o dalszych działaniach.

Posiedzenie KSPL NSZZ „Solidarność”

W dniach 01-02 marca odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”, na którym omówiona została sytuacja w branży oraz poszczególnych zakładach zrzeszonych w Sekcji. W trakcie obrad przyjęte zostały również dwa stanowiska skierowane do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz wiceministra Marka Łapińskiego, odpowiedzialnego za modernizację armii.