Aktualności

Aktualności z dn. 16.04.2019 r.

data publikacji: 2019-04-16

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych

W dniu wczorajszym w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog na wniosek Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność Stanisława Głowackiego odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.

W obradach Zespołu wziął udział przewodniczący KM NSZZ Solidarność WSK PZL-Świdnik Andrzej Kuchta. Głównymi tematami obrad były:

1. Przedstawienie informacji w sprawie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2026.

2. Sytuacja społeczno - ekonomiczna w Grupie PGZ. Przedstawienie wstępnych wyników finansowy Grupy za 2018r. oraz prognoza finansowa na 2019r.

3. Przestrzeganie praw pracowniczych, w tym wynikających z członkostwa
w organizacjach związkowych.

W Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP do 2016 roku przewidywane jest wydanie na modernizację 185 mld zł. Jest to wzrost o 45mld zł w stosunku do poprzedniego planu. Z tego w dyspozycji Inspektoratu Uzbrojenia przewidywanym na modernizację sprzętu będzie 160,3 mld zł.

Z programów, które mogły by dotyczyć PZL-Świdnik jest program Kruk – pozyskanie śmigłowca szturmowego dla Sił Zbrojnych RP. Aktualnie ten program jest w fazie analityczno – koncepcyjnej, która ma się zakończyć do końca 2019r. Pod uwagę jest brane 5 konstrukcji w tym AW249 i T129. W programie Kruk przewiduje się zakup ponad 30 szt. śmigłowców. Firmy mają obecnie uzupełnić dokumentację niezbędną do wykonania kompleksowej analizy złożonych ofert wstępnych.

Podczas obrad Zespołu Trójstronnego poruszono temat modernizacji śmigłowców Sokół do wersji wsparcia pola walki, który realizowany jest poza przyjętym programem modernizacji. Aktualnie jest po I turze dialogu technicznego. Jako oferent PZL-Świdnik złożył poprawioną ofertę i w maju ma się odbyć II tura dialogu technicznego. Wg założeń Inspektoratu Uzbrojenia postępowanie powinno zakończyć się na przełomie III i IV kwartału tego roku.


Sztab protestacyjny: Rząd powrócił do rozmów!

Po manifestacjach NSZZ „Solidarność przed 16. urzędami wojewódzkimi strona rządowa powróciła do rozmów. Rozmowy odbywają się w powołanych jeszcze w lutym br związkowo/rządowych zespołach roboczych. W kilku punktach nastąpił postęp w rozmowach, ale nie można mówić dzisiaj o przełomie.

Członkowie obradującego w Warszawie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność”, ocenili efekty manifestacji przed 16. urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z Solidarności, przedstawicieli różnych grup zawodowych. NSZZ „Solidarność” pozostając w formule sztabu protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano podzespoły m.in. dot. emerytur i systemu ubezpieczeń społecznych oraz Służby Ochrony Kolei. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Trzeba przywrócić sprawiedliwe zasady przyznawania „pomostówek”

Jeden z postulatów NSZZ Solidarność dotyczy przywrócenia prawa do wcześniejszych emerytur wszystkim pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Chodzi o zaprzestanie wygaszania emerytur pomostowych i rozszerzenie wykazu stanowisk uprawniających do tego świadczenia.

Obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku ustawa o emeryturach pomostowych pozbawiła tysiące osób pracujących w bardzo ciężkich i szkodliwych dla zdrowia warunkach prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, czyli w wieku 55. lat dla kobiet lub 60. lat w przypadku mężczyzn. – Przed wejściem w życie ustawy prawo do wcześniejszych emerytur miało ok. 900 tys. pracowników, po zmianie przepisów ta liczba spadła do ok. 250 tys. Te przepisy są krzywdzące i niesprawiedliwe.

Ustawa uchwalona przez ówczesny rząd, wprowadziła szereg absurdalnych rozwiązań. Jeden pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych może przejść na wcześniejszą emeryturę, inny już nie. To wynik ograniczenia, zgodnie z którym prawo do „pomostówki” mają osoby zatrudnione w warunkach szkodliwych przed 1 stycznia 1999 roku. W efekcie pracownik taki, który został zatrudniony w grudniu 1998 roku odejdzie na wcześniejszą emeryturę. Natomiast osoba, która podjęła pracę na takim samym stanowisku, tylko miesiąc później, prawa do „pomostówki” nie ma. Ale równocześnie pracodawca odprowadza składkę na fundusz emerytur pomostowych od obu tych pracowników. Ci ludzie pracują obok siebie i w tych samych warunkach, a o tym, czy przejdą na wcześniejszą emeryturę, decydują nie ekstremalnie trudne warunki pracy, a data zatrudnienia.

Zmianą przepisów pokrzywdzeni zostali także ci pracownicy, którzy przed wejściem nowej ustawy przez wiele lat pracowali w warunkach szkodliwych, ale ich stanowisko zostało skreślone z listy stanowisk uprawniających do „pomostówki”. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, żeby utrzymać prawo do tego świadczenia, pracownicy ci musieliby po 2008 roku przepracować choć jeden dzień w warunkach szkodliwych.

OGŁOSZENIA

Licheń

Mamy jeszcze kilka miejsc na jubileuszową XX Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia. Koszt wyjazdu z noclegiem oraz wyżywieniem wynosi 90 zł dla członków naszego związku i 150 zł dla pozostałych osób. Zapisy do wyczerpania ilości miejsc, w biurze związku (biurowiec, pok. 24), tel. 766-56.

Kolonie

W biurze związku można pobrać oferty kolonijne dla dzieci na zbliżające się wakacje. Zapraszamy osoby zainteresowane do biurowca, pok. 24.