Aktualności

Aktualności z dn. 16.10.2018 r.

data publikacji: 2018-10-16

Informacje bieżące
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź pracodawcy na pismo złożone przez reprezentatywne organizacje związkowe, dotyczące procedury wyłaniania pracowników do wyróżnienia „Zasłużony pracownik WSK”, która kilka lat temu została jednostronnie przez pracodawcę zmieniona i naszym zdaniem nie funkcjonuje właściwie, ponieważ uniemożliwia dokonanie rzetelnej oceny kandydatów już na samym początku wyboru. Jak wynika z przekazanego nam pisma, nie ma woli powrotu do wcześniejszej dobrze funkcjonującej praktyki uzgadniania kandydatur do odznaczenia już na poziomie działu/wydziału. A szkoda, ponieważ tylko na tym poziomie można dokonać obiektywnego wyboru. Lista przedstawiona do rzekomego uzgodnienia nie daje nam żadnego pola manewru, ponieważ zawiera tyle nazwisk, ile odznaczeń jest przewidzianych do wręczenia, z czego dwa już zostały wręczone. Dla jasności, pragniemy zaznaczyć, że nie mamy zamiaru oprotestowywać przedstawionych nam kandydatur, bo każdy pracownik jeżeli rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, zasługuje na to żeby go poważnie traktować, a jeżeli dodatkowo daje jeszcze coś od siebie, to również na wyróżnienie. Kwestią sporną w tej sprawie jest tylko sama procedura wyłaniania kandydatów.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę dobra dla wszystkich
11 października w Warszawie z udziałem przedstawicieli NSZZ Solidarność, organizacji pracodawców z branży handlowej oraz ekspertów, odbyła się konferencja prasowa podsumowująca 7 miesięcy funkcjonowania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Jaki wpływ miało ograniczenie handlu w niedziele na zatrudnienie tej branży i kondycje małych sklepów? Jak nowe przepisy są odbierane przez pracowników i konsumentów?
W trakcie konferencji przedstawiono raport, dotyczący badań nad skutkami ustawy. Badania pokazują, że 90 proc pracowników handlu jest zadowolona z ustawy, niezależnie czy pracują w sklepie wielkopowierzchniowym, dyskoncie, czy butiku. Cieszą się też, że w przyszłości wszystkie niedziele będą wolne. Działanie ustawy nie spowodowało, że nastąpiły grupowe zwolnienia w handlu, mało tego, zapotrzebowanie na nowych pracowników w handlu wynosi obecnie 16 proc, czyli ok 160 tys. Małe sklepy nie straciły klientów. Ich przychody zwiększają się. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują jasno, że zwiększyła się też sprzedaż detaliczna w ogóle. Ustawa ma też pozytywny odbiór społeczny. ​​Klienci stają się bardziej wyrozumiali dla pracowników, odnotowuje się też mniej zachowań agresywnych ze strony klientów. Społeczeństwo zaczyna doceniać uniwersalną wartość niedzieli.
Najważniejsze w całej dyskusji o wolnych niedzielach są argumenty ekonomiczne, ponieważ są one najbardziej obiektywne. Według danych GUS sprzedaż detaliczna w poszczególnych miesiącach obowiązywania ustawy licząc rok do roku, była wyższa nawet o 8,8 proc. a tempo wzrostu sprzedaży, w tym roku jest wyższe niż w poprzednim. Nikt nie podważa zasadności tych danych, a one same obalają też mity ekonomiczne, które próbowali i próbują stworzyć przeciwnicy ustawy.

Wybory samorządowe
W najbliższą niedzielę 21 października odbędą się wybory samorządowe. Znaczna część kluczowych decyzji, od których zależy przyszłość naszych małych ojczyzn, przyszłość naszych rodzin i naszych miejsc pracy, zapada właśnie na różnych szczeblach władzy samorządowej. Samorząd w wielu dziedzinach może działać lepiej i efektywniej od władz centralnych. Dlatego też istotne jest, aby podczas głosowania kierować się kompetencjami i umiejętnościami poszczególnych kandydatów, którzy są częścią lokalnych społeczności, pozostają na miejscu, tu mieszkają, pracują i stykają się z takimi samymi problemami jak my na co dzień.
Gorąco zachęcamy, do wzięcia udziału w wyborach. Ci, którzy rezygnują z tego przywileju, muszą mieć świadomość, że nie wskazując własnego kandydata, otwierają drogę do wyborczego zwycięstwa osobom, którym nigdy nie daliby mandatu zaufania. Warto postawić na sprawdzonych ludzi. Wśród wielu kandydatów są kompetentne i odpowiedzialne osoby, popierane również przez naszą organizację związkową. Sprawy i problemy życia codziennego, z którymi się spotykamy i z którymi przychodzą do nas pracownicy, zawsze łatwiej jest załatwiać przez tych, których się zna i z którymi dobrze się współpracuje. Nie zmarnuj swojego głosu!!!

Ogłoszenia
Zapraszamy przewodniczących kół i członków Komisji Międzyzakładowej na zebranie, które odbędzie się dzisiaj o godz. 17.00 w Klubie Emerytów i Rencistów, przy ul. Niepodległości 13