Aktualności

Aktualności z dn. 24.07.2018

data publikacji: 2018-07-24

Spotkania z pracodawcą
W ubiegły piątek odbyło się spotkanie z pracodawcą w sprawie....
....informacje wewnętrzne dotyczące Spółki są dostępne u przewodniczących kół wydziałowych...

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
W dniu dzisiejszym odbędzie się w Warszawie długo wyczekiwane posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Jednym z punktów jest „Informacja MON w sprawie działań resortu związanych z pozyskiwaniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP śmigłowców oraz informacje w sprawie działań związanych z modernizacją śmigłowców”. Być może to spotkanie rozjaśni chociaż trochę stan niepewności jaki aktualnie mamy i naświetli perspektywę przyszłych zamówień.

Pracownicy delegowani
Świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej nie będzie już obywało się z pokrzywdzeniem pracowników. Posłowie w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się jednoznacznie za tym by Polak pracujący w Unii zarabiał tyle co obywatel tego kraju. Nastąpił krok na przódw tworzeniu nie tylko jednolitego ale również sprawiedliwego rynku pracy.
Dyskusja o pracownikach delegowanych od pewnego czasu była punktem zapalnym krajowej dyskusji i podzieliła Polaków. Pracownicy popierali reformę i jej główny postulat równej płacy za równą pracę, dzięki temu zarobią godnie. Natomiast rząd razem z pracodawcami opowiadał się przeciwko tej zasadzie. Zwyciężyła większość, bo ludzie pracujący stanowią niewątpliwie większą część Polski, choć z natury rzeczy słabsza większość w stosunku do możliwości rządu i pracodawców. W ostatecznym rozrachunku wygrali więc pracownicy i jest to wielki sukces również polskich związków zawodowych, które od początku walczyły zarówno w kraju jak i w instytucjach unijnych wspólnie za reformą przepisów o pracownikach delegowanych. Warto przypomnieć, że NSZZ „Solidarność” bezpośrednio przez swoich ekspertów zaangażowany był w negocjacje z instytucjami Unii.  
Dla przypomnienia, pracownik delegowany to nadal pracownik polskiej firmy, która wysłała go za granicę, gdy jego pobyt w innym państwie Unii Europejskiej ma charakter tymczasowy.
Pracownik delegowany jest również w zakresie ubezpieczeniowym pozostawiony w kraju siedziby czyli w Polsce.
Najważniejsza zmiana dotyczy stawki płacy. Według nowych zasad Polak jest uprawniony do takich samych stawek jakie obowiązują na ternie państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z aktualnie obowiązującą dyrektywą pracownicy delegowani mają prawo do stawki minimalnej, a więc zyskają na nowelizacji. Zgodnie z nową propozycją w kraju, w którym wykonywana jest praca powinny być stosowane takie same przepisy w sprawie wynagrodzeń, jak w przepisach krajowych lub powszechnie stosowanych układach zbiorowych - równa płaca za jednakową pracę w tym samym miejscu. Zasada równości tyczyć ma się też agencji pracy tymczasowej.
Na  stosowanie nowych zasad w praktyce należy poczekać jeszcze 2 lata ale już teraz niewątpliwie pracownicy delegowani wygrali.

Ogłoszenia

  • Zapraszamy członków związku na zaplanowane spotkania integracyjne dla członków związku z PZL-Świdnik, odbędzie się w sobotę 01 września w FAVILLI. Koszt – 45 zł/os. Dla chętnych, po zebraniu grupy min 20 osób, istnieje możliwość wcześniejszego zorganizowania strzelania na strzelnicy krytej obok Favilli. Czas trwania strzelania łącznie ze szkoleniem strzeleckim, to około 3 godz. Koszt wynosi 95 zł/os. Zapisy w biurze związku.
  • W ostatni weekend sierpnia w Radomiu odbędą się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow 2018. W związku z tym, tradycyjnie organizujemy wyjazd grupowy na pierwszy dzień pokazów, czyli na sobotę 25 sierpnia. Osoby chętne zapraszamy do biura związku w biurowcu, pok. 24., tel. 766-56.
  • W dniu 05 września odbędzie się wyjazd na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Zainteresowane osoby mogą się zapisywać w biurach organizacji związkowych. Koszt wyjazdu – 50zł. Ilość miejsc ograniczona.

Na wszystkie wyjazdy i bilety wstępu osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze związku, zgodnie z regulaminami.