Aktualności

Aktualności z dn. 25.06.2019

data publikacji: 2019-06-25

Pismo - Minister Obrony

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 15-16 czerwca delegaci w związku z brakiem reakcji na stanowiska kierowane przez Radę Sekcji do Rządu RP skierowali pismo do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej, w którym zwrócili się o osobisty nadzór Pana Ministra nad sygnalizowanymi przez Krajową Sekcję Przemysłu Lotniczego problemami oraz żądaniem pilnego spotkania z Prezydium Sekcji. 

Treść pisma dostępna jest w biurze związku i u przewodniczących kół wydziałowych.

System 3/7

W ubiegłą środę odbyło się spotkanie związków zawodowych z dyr. HR Panią Lucyną Pasternak. Na spotkaniu poinformowano nas o wprowadzeniu na W-370 dla 4 operatorów frezarki 5-cio osiowej JOBS systemu pracy 3/7. System ten będzie obowiązywał od 24 czerwca do listopada. Wg zapewnień kierownika wydziału pracownicy objęci tym systemem otrzymają urlopy zgodnie z planem urlopów a system 3/7 to nie jedyne działania podjęte przez pracodawcę w celu redukcji powstałych zaległości. 

X Wakacyjny Mundial Piłkarski 

1 lipca, w godzinach 8.30÷14.30, na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 2 w Świdniku rozegrany zostanie X Wakacyjny Mundial Piłkarski o Puchar Świdnickiego Lipca. Zawody zaplanowano w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa – rocznik 2009 i młodsi, szkoła podstawowa – rocznik 2006 i młodsi oraz gimnazjum – rocznik 2003 i młodsi. Drużyny będą składały się z pięciu zawodników plus bramkarz oraz maksymalnie czterech rezerwowych. 

Zapisy na turniej przyjmuje Grzegorz Martyniuk z SP5, na adres gregski1@wp.pl oraz animatorzy na orlikach przy SP 5 i SP 3 w Świdniku. Zgłaszać się można do środy, 26 czerwca. „Mundial” organizuje Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku.

Karty Orlen

Przypominamy członkom naszego związku, że otrzymaliśmy możliwość przystąpienia do programu rabatowego sieci ORLEN. Każdy członek NSZZ „Solidarność” może złożyć wniosek i otrzymać kartę rabatową na zakup paliw w sieciach ORLEN i BLISKA. 

Podstawowe informacje dotyczące programu: 

- karty wydajemy tylko i wyłącznie dla członków NSZZ „Solidarność” PZL-Świdnik;

- jedna osoba może być w posiadaniu tylko jednej karty ORLEN, która przypisana jest do konkretnego pojazdu; 

- przy pierwszym tankowaniu na stacji należy podać numer rejestracyjny pojazdu, do którego przypisana zostanie karta;

- istnieje możliwość zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu;

- wysokość rabatu wynosi: 8 gr/l na stacjach ORLEN i 3 gr/l na stacjach BLISKA;

- rabat obowiązuje na zakup paliwa w ilości do 300 l w miesiącu kalendarzowym;

- osoba przystępująca do programu nie ponosi żadnych opłat za wydanie i użytkowanie karty.

Wyrobione karty są do odebrania w biurze związku (biurowiec, pok. 24). Zgłoszenia na wydanie kart ORLEN przyjmowane są również w biurze związku oraz u przewodniczących kół wydziałowych.

OGŁOSZENIA

Truskawiec
W dniach 06÷13 sierpnia zapraszamy na wyjazd wypoczynkowy do Truskawca, połączony z zabiegami rehabilitacyjnymi. Koszt wyjazdu wynosi 300 zł + 7400 hrywien/os. Informacje i zapisy w biurze związku, biurowiec pok. 24, tel. 766-56.

Bieszczady
Zapraszamy też na wycieczkę w Bieszczady w terminie 30.sierpnia ÷ 01.września.2019 r. 

Koszt wyjazdu 340 zł.
Zapisy z wpłatą zaliczki 100 zł w biurze związku oraz u kol. Zbigniewa Litwina, tel. 515 271 679 do 25.06.2019 r.