Aktualności

Aktualności z dn. 26.03.2019 r.

data publikacji: 2019-03-27

Spotkanie z Prezes Beatą Stelmach

W ubiegłą środę odbyło się spotkanie Pani Prezes Beaty Stelmach z przewodniczącymi organizacji związkowych oraz przedstawicielem Rady Pracowników i członkiem Rady Nadzorczej z ramienia załogi. Rozmowa dotyczyła spraw zakładowych i pracowniczych,
w tym przede wszystkim zamówień i zabezpieczenia w pracę. Niestety, ze względu na poufność negocjacji, nie otrzymaliśmy żadnych pewnych i konkretnych informacji poza tym, że nadal trwają (i zdaniem Pani Prezes idą do przodu) negocjacje w przetargach na nowe śmigłowce dla Marynarki Wojennej (AW101) i modernizację Sokołów do wersji wsparcia pola walki. W pierwszym przypadku rozstrzygnięcie spodziewane jest pod koniec kwietnia 2019 r., a w drugim termin założony w harmonogramie, to wrzesień 2019 r.

Pani Prezes zdementowała też informacje, jakoby służby handlowe naszego właściciela nie promowały Sokoła i SW-4 potencjalnym klientom. Powiedziała, że wprawdzie rzadko, ale wpływają zapytania o Sokoła i to służby PZL przygotowują oferty, ale trzeba mieć świadomość, że jest to produkt już przestarzały i klienci często za podobne pieniądze mają wybór między nowym Sokołem, a kilkuletnim, ale dużo nowocześniejszym innym śmigłowcem. W zakresie śmigłowców SW-4, odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące modernizacji maszyn użytkowanych przez Szkołę Orląt w Dęblinie.

W dalszej części spotkania rozmowa dotyczyła takich spraw, jak: outsourcing prac z PZL, atmosfera pracy, komunikacja i przepływ informacji w firmie. Pani Prezes zadeklarowała również kontynuowanie spotkań z załogą, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że krótki czas tych spotkań nie pozwala na wyczerpujące rozmowy z pracownikami.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy

Obradujący w dniu 20 marca w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że po spotkaniach związkowo-rządowych zespołów roboczych, żaden z głównych postulatów związku nie został przez rząd uwzględniony w zadowalającym zakresie. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizowane zostaną 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.

NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, pełnego odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, nie wliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat, urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, zwolnienia składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

OGŁOSZENIA

  • WZD

Informujemy delegatów naszego związku, że Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” S.A., odbędzie się w sobotę 13 kwietnia o godz. 09.00
w klubie FAVILLA, Al. Lotników Polskich 11.

  • Licheń

Zapraszamy na jubileuszową XX Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Lichenia, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia. Koszt wyjazdu z noclegiem oraz wyżywieniem wynosi 90 zł dla członków naszego związku i 150 zł dla pozostałych osób. Zapisy do końca marca lub wyczerpania ilości miejsc, w biurze związku (biurowiec, pok. 24), tel. 766-56.

  • Lwów

Zapraszamy też na 3-dniowy wyjazd na Ukrainę w terminie 24-26 maja. Tym razem, oprócz Lwowa, zwiedzimy również Poczajów z piękną ławrą - jednym z najważniejszych klasztorów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego oraz zamki tzw. „Złotej Podkowy”.
W samym Lwowie, oprócz zwiedzania miasta, zaplanowany jest również spektakl w operze i zwiedzanie muzeum browaru lwowskiego. Koszt wyjazdu – 420 zł/os. Zapisy w biurze związku (biurowiec, pok. 24), tel. 766-56.

  • Kolonie

W biurze związku można pobrać oferty kolonijne dla dzieci na zbliżające się wakacje. Zapraszamy osoby zainteresowane do biurowca, pok. 24.

  • Zapraszamy na wycieczkę

Lwów – Poczajów - Złota Podkowa
Termin: 24-26.05.2019 r.

Program:

Dzień 1: wyjazd z Lublina, godz. 05.00 / Świdnika, godz. 05.15. Zwiedzanie Lwowa; spektakl w operze („Don Juan”); czas na zakupy; kolacja; nocleg.

Dzień 2: śniadanie, zwiedzanie Ławry Poczajowskiej - jednego z najważniejszych klasztorów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego; obiad; zwiedzanie zamków „Złotej Podkowy” (Olesko, Podhorce); kolacja integracyjna; nocleg.

Dzień 3: śniadanie, zwiedzanie muzeum browaru lwowskiego oraz cmentarza Łyczakowskiego i cmentarza Orląt Lwowskich.
Wyjazd w drogę powrotną.

Koszt wyjazdu: 420 zł/os.

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opieka pilota, przewodnik we Lwowie, 2 noclegi,  bilety wstępu, 2x śniadanie, 1x obiad, 2x kolacja.

Zapisy i informacje do 19.04.2019 r. w biurze NSZZ „Solidarność” (biurowiec, pok. 24), tel. 766-56.

Zapraszamy