Aktualności

Aktualności z dn. 28.05.2019 r.

data publikacji: 2019-05-29

Półmaraton Solidarności
W najbliższą sobotę 01 czerwca spod bramy głównej PZL-Świdnik wystartuje 7. PKO Półmaraton Solidarności. W związku z rozgrywanymi zawodami w godzinach 8.30 - 10.30 w różnych częściach miasta wystąpią utrudnienia w ruchu lub też na niektórych odcinkach nastąpi całkowite jego wyłączenie. Trasa biegu na świdnickim odcinku przebiegać będzie następującymi ulicami: start przy bramie głównej PZL – dalej Aleją Lotników Polskich do skrzyżowania z ulicą Klonową – nawrót i powrót drugą stroną Alei Lotników Polskich do skrzyżowania z ulicą Niepodległości – dalej ulicami Niepodległości, Kosynierów, Maczka, Armii Krajowej, Kusocińskiego, Klonową, Wyszyńskiego i Piasecką do Lotników Polskich i wiaduktem z Lotników Polskich na drugą stronę S17/S12 do drogi serwisowej po stronie Kalinówki. W nocy z piątku na sobotę zostanie również wyłączony z użytkowania na czas zawodów, parking główny przed PZL.
Zapraszamy do kibicowania zawodnikom i jednocześnie przepraszamy za sobotnio poranne utrudnienia w ruchu oraz prosimy o wyrozumiałość dla wolontariuszy, którzy będą wykonywać czynności porządkowe, ponieważ ich zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem zarówno zawodników, jak też innych uczestników ruchu.

Płaca minimalna w 2020 r.
Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz państwowej sferze budżetowej. W piśmie skierowanym do minister Elżbiety Rafalskiej Solidarność, OPZZ i Forum ZZ oczekują wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 8,6 proc, a w samej budżetówce co najmniej o 15 proc. Dla porównania w roku 2019 było to połowę mniej, a w niektórych obszarach nawet trzykrotnie mniej. Płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co daje kwotę brutto 2520 zł.
Jest to zgodne z mechanizmem dojścia do relacji 50 proc. płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia. Związki zawodowe domagają się też minimalnej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie mniejszym niż średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług w 2019 r. powiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie oczekują – zwracając uwagę na nieefektywny obecny system – systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. Strona związkowa zastrzegła sobie również prawo do korekty powyższych propozycji.

Karty Orlen
Przypominamy członkom naszego związku, że otrzymaliśmy możliwość przystąpienia do programu rabatowego sieci ORLEN. Każdy członek NSZZ „Solidarność” może złożyć wniosek i otrzymać kartę rabatową na zakup paliw w sieciach ORLEN
i BLISKA.
Podstawowe informacje dotyczące programu:
- karty wydajemy tylko i wyłącznie dla członków NSZZ „Solidarność” PZL-Świdnik;
- jedna osoba może być w posiadaniu tylko jednej karty ORLEN, która przypisana jest do konkretnego pojazdu;
- przy pierwszym tankowaniu na stacji należy podać numer rejestracyjny pojazdu, do którego przypisana zostanie karta;
- istnieje możliwość zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu;
- wysokość rabatu wynosi: 8 gr/l na stacjach ORLEN i 3 gr/l na stacjach BLISKA;
- rabat obowiązuje na zakup paliwa w ilości do 300 l w miesiącu kalendarzowym;
- osoba przystępująca do programu nie ponosi żadnych opłat za wydanie i użytkowanie karty.
Program rabatowy, do którego aktualnie uzyskaliśmy możliwość przystąpienia jest niezależny od negocjacji prowadzonych z ORLENEM przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w sprawie docelowego programu rabatowego dla członków związku, który tak jak w przypadku umowy z LOTOSEM, powinien pozwolić na uzyskanie wyższych rabatów.
Zgłoszenia na wydanie kart ORLEN przyjmowane są w biurze związku (biurowiec, pok. 24) oraz u przewodniczących kół wydziałowych.

OGŁOSZENIA

Air Festival
W imieniu organizatorów zapraszamy na II Świdnik Air Festival, który odbędzie się
w dniach 8-9 czerwca. W tym roku zapowiada się więcej pokazów wojskowych oraz z efektami pirotechnicznymi, które ze względu na swoją atrakcyjność, zawsze przyjemnie się ogląda. Dostępne są już bilety i program pokazów. Informujemy, że członkowie NSZZ „Solidarność” mogą nabyć bilety również w biurze związku. Bilety na oba dni pokazów można nabyć w cenie biletu grupowego, czyli po 10 zł za każdy dzień. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do 7 roku życia. Zapraszamy do pokoju 24 w biurowcu.

Truskawiec
W dniach 06-13 sierpnia zapraszamy na wyjazd wypoczynkowy do Truskawca, połączony
z zabiegami rehabilitacyjnymi. Koszt wyjazdu wynosi 300 zł + 7400 hrywien/os.
Informacje i zapisy w biurze związku, biurowiec pok. 24, tel. 766-56.