Aktualności

Aktualności z dn. 29.10.2018 r.

data publikacji: 2018-10-30

Wybory w NSZZ Solidarność
W ubiegłym tygodniu podczas uroczystego 29. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, który odbył się w Częstochowie wybrano przewodniczącego Solidarności oraz Komisję Krajową. Na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność już po raz trzeci wybrano Piotra Dudę, który w głosowaniu otrzymał 248 głosów na 267 głosujących delegatów. W skład Komisji Krajowej wybrany został przewodniczący naszej Komisji kol. Andrzej Kuchta, któremu gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w budowaniu silnej, nowoczesnej i skutecznej organizacji.

Podsumowanie kadencji 2014-2018
Działania Solidarności są często odpowiedzią na właściwie zdiagnozowane oczekiwania Polaków. Na przykład powszechnym pragnieniem Polaków było przywrócenie wieku emerytalnego lub wprowadzenie ograniczenia handlu w niedzielę. W odpowiedzi na te oczekiwania Solidarność podjęła w ostatniej kadencji działania, których efektem było wprowadzenie stosownych ustaw. Stało się to możliwe także, dlatego, że część postulatów społecznych związku Zjednoczona Prawica wpisała w poczet swoich obietnic wyborczych, co niewątpliwie przyczyniło się do wygrania przez to ugrupowanie wyborów prezydenckich i wyborów do parlamentu.
Z efektów działań podejmowanych przez związek korzysta często całe polskie społeczeństwo. Z dobrodziejstw wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej korzysta wielu pracowników zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie. Tzw. syndrom pierwszej dniówki dotykał wielu pracowników, którzy rozpoczynali nową pracę.
Solidarność działa cierpliwie i konsekwentnie. Projekt nowelizacji ustawy o agencjach pracy tymczasowej wprowadzającej rozwiązania znacznie korzystniejsze dla pracowników, Solidarność przedstawiła już w 2012 roku. Nowelizacja została przyjęta dopiero w 2017 roku. Któż z nas pamięta dziś również pierwszych protestów dotyczących podniesienia wieku emerytalnego?
Osiągnięcie tych celów, nie byłoby możliwe bez rozbudowanych struktur związkowych. Eksperci związkowi i doświadczeni członkowie Związku potrafią wypracować argumenty, które użyte w dyskusjach i debatach uwypuklają potrzeby pracowników, czy szerzej: społeczeństwa. Eksperci Solidarności potrafią zbudować też nie tylko poszczególne zapisy projektów ustaw, ale całe projekty regulacji prawnych, co m.in. znacząco przyspiesza szybkość procedowania i wprowadzenia w życie nowych przepisów. Wiedza, doświadczenie i ciężka praca pozwalają również dostrzec groźne dla pracowników zapisy, które potrafią pojawić się nagle i niespodziewanie w projektach ustaw, po to żeby po cichu przemycić je do prawa pracy. Przykładem takiego działania było wpisanie, w związku z przyjęciem ustawy o RODO, do Kodeksu pracy możliwości monitorowania pomieszczeń organizacji związkowych i łazienek. Związek stanowczo sprzeciwił się temu zapisowi i ma on zostać wycofany.
Jakie zatem były najważniejsze sukcesy związku w ciągu ostatniej kadencji? Poniżej przedstawiamy listę dziesięciu naszym zdaniem najważniejszych.

1. Ograniczenie handlu w niedzielę
11 marca pracownicy handlu cieszyli się pierwszą niedzielą wolną od pracy. Wbrew zapowiedziom części ekonomistów i finansistów związanych z wielkimi sieciami handlowymi koniec świata tego dnia nie nastąpił. Swoją drogą, jeśli ci ekonomiści doradzają w ten sam sposób zarządom korporacji w kwestiach innych niż ograniczenie handlu, to nie wróżymy tym firmom świetlanej przyszłości. Koniec świata nie nastąpił także w czasie kolejnych niedziel wolnych od zakupów w dużych sklepach.

2. Przywrócenie wieku emerytalnego
Solidarność w czasie kampanii prezydenckiej zawarła porozumienie z kandydatem Andrzejem Dudą. Zaryzykowała, bo przecież nie było wiadomo, czy Duda zwycięży w wyborach. Porozumienie zawierało przyrzeczenie, że Andrzej Duda, gdy zostanie prezydentem, skorzysta z prawa do inicjatywy ustawodawczej i wprowadzi do parlamentu projekt ustawy o wieku emerytalnym. Prezydent dotrzymał słowa. W listopadzie 2016 roku posłowie przegłosowali ustawę, na mocy, której obniżaniu uległ wiek emerytalny.

3. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych
W październiku bieżącego roku prezydent podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa zwiększa krąg osób, które podlegają przepisom o płacy minimalnej pracowników medycznych o sanitariuszy, fizyków medycznych, techników i opiekunki.

4. Koniec syndromu pierwszej dniówki
Pierwszego września 2016 roku zaczął obowiązywać zapis, który pozwala na likwidację syndromu pierwszej dniówki. Przed wprowadzeniem przepisu pracodawca mógł dostarczyć umowę pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Rodziło to patologie. Nieuczciwi pracodawcy odwlekali moment zawarcia umowy z pracownikami. Potrafili też po pierwszym dniu pracy podziękować nowemu pracownikowi za pracę i jednocześnie nie zapłacić za dzień pracy. Pracodawcy, którzy zatrudniali na czarno, wykorzystywali przepis do bawienia się w kotka i myszkę z Inspekcją Pracy. Gdy przychodziła kontrola, twierdzili, że część pracowników jest właśnie pierwszy dzień w pracy (mimo że w rzeczywistości pracowali od wielu miesięcy) i że właśnie do końca dnia zawrą z nimi umowę.

5. 13 złotych i nie kombinuj!
Dzięki tej regulacji pracownicy pracujący w oparciu o umowę śmieciową muszą otrzymać za godzinę swojej pracy nie mniej niż 13 złotych brutto. O wprowadzenie przepisów minimalnej stawki godzinowej  „S” długo zabiegała. Jest on potrzebny, bo wciąż w wielu branżach  pracownicy wykonują pracę w oparciu o umowy śmieciowe.

6. Klauzule społeczne w ustawie prawo zamówień publicznych
Solidarność walczyła o wprowadzenie tzw. klauzul społecznych w ustawie prawo zamówień publicznych. I tak się stało. 22 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy, która nakłada na zamawiających obowiązek wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawsze tam, gdzie praca nosi cechy stosunku pracy. Ponadto wprowadza obowiązek zawierania kryteriów poza cenowych w wartości przynajmniej 40 proc. Można powiedzieć, że aż dziw, że klauzul społecznych nie było wcześniej, a przetargi publiczne finansowane z publicznych pieniędzy, wygrywały te firmy, które proponowały najniższą cenę, i nie jest tajemnicą, że najczęściej kosztem pracowników. Nowelizacja miała też na celu  implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw UE.

7. Zmiana ustawy o agencjach pracy tymczasowej
Ta zmiana, której punktem wyjścia był projekt Solidarności, zapewniła skuteczniejszą ochronę pracowników tymczasowych, w porównaniu do przepisów wcześniej obowiązujących. Ograniczeniu uległo stosowanie umów cywilno-prawnych, praktyki zastępowania pracowników stałych tymczasowymi oraz uniemożliwia kierowanie tego samego pracownika tymczasowego w to samo miejsce pracy przez różne agencje. Dodatkowo zmiana wprowadziła ochronę dla kobiet w ciąży, którym przyznano takie same świadczenia, jak tym zatrudnionym bezpośrednio na etatach firmowych.

8. Wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za prace w porze nocnej
Od początku 2017 roku pracodawca nie może wliczać do podstawy dodatku za pracę w porze nocnej. Weszła, bowiem w życie nowelizacja Kodeksu pracy, którą forsowała Solidarność. W kolejce czekają jeszcze wyłączenia z płacy minimalnej innych dodatków.

9. Rada Dialogu Społecznego
Zanim doszło do przyjęcia ustawy o RDS, związki zawodowe  26 czerwca 2013 r. wyszły z Komisji Trójstronnej, uznając, że dialog w jej ramach jest pozorowany, a rząd nie bierze pod uwagę  postulatów partnerów społecznych. Wkrótce potem Solidarność rozpoczęła pracę nad nową ustawą, która stała się podstawą dalszych prac. Pracodawcy i związkowcy wypracowali następnie jednolity tekst, który przedstawili rządowi. Projekt ustawy spotkał się z poparciem wszystkich partii zasiadających w 2015 roku w parlamencie. Po 3 czytaniu za przyjęciem ustawy głosowało 425 posłów, 3 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

10.   Zmiana ustawy o związkach zawodowych
Najistotniejsza zmiana, jaką wprowadza podpisana przez Prezydenta RP w dniu 25 lipca 2018 r. ustawa w stosunku do wcześniejszych regulacji prawnych, to objęcie pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczane do kategorii pracowników. Innymi słowy mówiąc, członkami związku mogą zostać m.in. osoby pracujące na tzw. śmieciówkach oraz z pewnymi wyjątkami, osoby na samozatrudnieniu. Do tej pory takich możliwości nie miały. O taką możliwość związki zawodowe zabiegały od wielu lat i... udało się. W końcu.

Ogłoszenia

  • Zapraszamy do spędzenia z operetką, jednego z sobotnich grudniowych wieczorów. Jest to również dobra okazja i pomysł na upominek mikołajkowy. W dniu 08 grudnia o godz. 18.00 Teatr Muzyczny w Lublinie wystawia sztukę „Księżniczka Czardasza”, na który mamy zarezerwowane bilety w cenie 80 zł. Przypominamy, że osoby uprawnione mogą skorzystać z 50-procentowego dofinansowania w ramach Funduszu Socjalnego. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości chętnych, istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu grupowego.
    Zapisy do 08 listopada lub wyczerpania ilości miejsc, w biurze związku (biurowiec, pok. 24, tel. 766-56).
    Serdecznie zapraszamy.
  • Zapraszamy również do wspólnego świętowania stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. "Koncert Dla Niepodległej" to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego artyści opowiedzą o historii Polski po 1918 roku. Koncert odbędzie się w sobotę, 10 listopada 2018 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.30. Podczas „Koncertu dla Niepodległej” usłyszymy utwory zarówno z czasu dwudziestolecia międzywojennego, jak i okresu II wojny światowej czy lat 60. ubiegłego wieku. Pojawią się także przeboje przedwojennej muzyki filmowej, ery polskiego rocka oraz pieśni legionowe. Występom artystów towarzyszyć będą inscenizacje i filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Koncert zakończymy wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego - jako przedsmak akcji „Niepodległa do Hymnu”.
    W przypadku zebrania odpowiedniej ilości chętnych, istnieje możliwość zorganizowania wyjazdu grupowego w cenie 10zł/os dla członków NSZZ „S” i 40 zł/os dla pozostałych chętnych. Ponieważ do koncertu zostały już tylko dwa tygodnie, a ilość miejsc jest ograniczona prosimy o szybką decyzję, co do uczestnictwa w koncercie. Zapisy i informacje w biurze związku (biurowiec, pok. 24, tel. 766-56).
    Serdecznie zapraszamy.