Aktualności

Aktualności z dn. 31.07.2018 r.

data publikacji: 2018-07-31

Spotkanie z pracodawcą i BCube
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w temacie współpracy i realizacji porozumienia trójstronnego z firmą BCube...
....informacje wewnętrzne dotyczące Spółki są dostępne u przewodniczących kół wydziałowych... 

NSZZ „Solidarność” na rzecz młodych pracowników
18 lipca br. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przyjęło „Pakiet na rzecz młodych” i skierowało dokument do prac Rady Dialogu Społecznego w celu dalszej dyskusji
i wypracowania wspólnych rozwiązań przez partnerów społecznych.
„Pakiet” został przygotowany z myślą o Forum Młodych NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Wtedy po raz pierwszy zaprezentowano propozycje ekspertów odnoszące się do problematyki ludzi młodych na rynku pracy. Przedstawione propozycje spotkały się z pozytywną oceną młodych uczestników forum. Gotowość do dalszej pracy nad poszczególnymi punktami wyraził również Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który uczestniczył w spotkaniu z młodymi związkowcami. Biorąc to pod uwagę zdecydowano, że wypracowane propozycje powinny zostać skierowane do Rady Dialogu Społecznego.
Celem propozycji jest odpowiedź na kluczowe wyzwania stojące przed osobami młodymi i wypracowanie propozycji legislacyjnych, które umożliwią ich realizację. Do głównych problemów, na jakie zwrócili uwagę młodzi, zalicza się: potrzebę łączenia życia zawodowego i prywatnego, starzenie się społeczeństwa, potencjalnie niskie świadczenia emerytalne w przyszłości, wzajemne niezrozumienie różnych pokoleń na rynku pracy, niedobór kwalifikacji w związku ze zmianą technologiczną oraz zmiana struktury gospodarki.
W związku z tymi wyzwaniami, NSZZ „Solidarność” w przyjętym dokumencie proponuje:
1) Dokonać nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich, która uwzględni zalecenia partnerów społecznych w zakresie jakości praktyk i staży na otwartym rynku pracy;
2) Zlikwidować wyłączenie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla studentów do 26. roku życia;
3) Wprowadzić rozwiązania sprzyjające rozwojowi mentoringu, czyli przekazywania kompetencji i doświadczenia młodym pracownikom, w tym finansowanie szkoleń mentorskich oraz wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne mentorów z Funduszu Pracy;
4) Ułatwiać dostęp do podnoszenia kwalifikacji pracowników;
5) Wprowadzić dodatkowy urlop na opiekę nad rodzicem po 70. roku życia, analogiczny do tzw. „opieki nad dzieckiem”, czyli 2 dodatkowe dni urlopu z możliwością rozłożenia go na godziny.
 
Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”
Zgodnie z uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" od 2008 r. sierpień został ustanowiony Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "Solidarność". To wyraz wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i praktyczna realizacja Jego nauki. Dlatego Solidarność jak co roku apeluje do członków związku, aby w tym miesiącu w sposób szczególny zaangażowali się w tę akcję.
Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować.
Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki i pracy. Aby oddać krew nie trzeba daleko jechać. Od samego początku w akcję tą włącza się Klub HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki i w najbliższy piątek 3 sierpnia w godz. 8.00-12.00, organizuje akcję oddawania krwi na terenie PZL-Świdnik. Kolejna okazja będzie w dniu 25 sierpnia, podczas obchodów Dni Świdnika. Należy pamiętać aby być wypoczętym, po posiłku oraz zabrać ze sobą dowód tożsamości.
W związku z tą akcją otrzymaliśmy prośbę indywidualną o krew grupy B Rh-, potrzebną dla dziecka chorego na białaczkę.
Oddając krew prosimy poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa „Solidarności”.

Ogłoszenia

  • Komunikaty o wyjazdach:

    - uczestnicy wyjeżdżający do Truskawca. Wyjazd autokaru w nocy z piątku 03.sierpnia na sobotę  04.sierpnia o godz. 00.30 z parkingu przy okrągłym kościele. Prosimy pamiętać o obowiązkowym zabraniu ze sobą paszportów.

   - osoby zapisane na wycieczkę do Bośni i Hercegowiny. Wyjazd autokaru w poniedziałek 06.sierpnia o godz. 11.00 z parkingu przy okrągłym kościele. Zbiórka uczestników 15   min. wcześniej. Przypominamy o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości.

  • Informujemy, że uległ zmianie termin spotkania integracyjnego dla członków naszego związku. Niestety poprzedni termin nałożył się z innymi wydarzeniami i w związku z tym odbędzie się ono w sobotę 22 września. Istnieje również możliwość przyjścia z osobą towarzyszącą. Koszt – 45 zł dla członka związku, 70 zł dla pozostałych osób. Dla chętnych, po zebraniu grupy min 20 osób, istnieje możliwość wcześniejszego zorganizowania strzelania na strzelnicy krytej obok Favilli. Czas trwania strzelania łącznie ze szkoleniem strzeleckim, to około 3 godz. Koszt imprezy strzeleckiej wynosi 95 zł dla członka związku i 120 zł dla pozostałych osób. Zapisy w biurze związku.
  • W dniu 05 września odbędzie się wyjazd na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Zainteresowane osoby mogą się zapisywać w biurach organizacji związkowych. Koszt wyjazdu – 50zł. Ilość miejsc ograniczona.

Na wszystkie wyjazdy i bilety wstępu osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze związku, zgodnie z regulaminami.

W związku z tym, że jest to nasza ostatnia audycja przed zaplanowaną w firmie przerwą urlopową, tym którzy będą dopiero wybierali się na wakacje życzymy dobrej pogody, miłych wrażeń, dobrego wypoczynku i szczęśliwych podróży.