Aktualności

Aktualnośći z dn. 09.10.2018 r.

data publikacji: 2018-10-11

Informacje bieżące

W poniedziałek 08 października odbyło się comiesięczne spotkanie zarządu firmy z przedstawicielami organizacji związkowych. W trakcie spotkania omówiono wykonanie zadań asortymentowych w miesiącu wrześniu, plan na ostatni kwartał tego roku oraz przedstawioną wcześniej przez pracodawcę, propozycję rozkładu czasu pracy na przełomie roku oraz w 2019 roku.
.....informacje wewnętrzne Spółki dostępne są u przewodniczących kół wydziałowych oraz w biurze związku.....

Ustawa podwyżkowa w służbie zdrowia
Po kilku latach walki, jaką „Solidarność” prowadziła z kolejnymi ministrami zdrowia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
O co chodziło w tej walce? O wprowadzenie systemowego rozwiązania, w którym poza lekarzami i pielęgniarkami, również inne grupy zawodowe pracujące w służbie zdrowia, objęte zostaną systemem podwyżkowym. Dotychczas zmiany wynagrodzeń w służbie zdrowia dokonywane były ad hoc i dotyczyły tylko poszczególnych grup osób pracujących w służbie zdrowia, co prowadziło do rozjeżdżania się systemu. Teraz się to zmieni.
Obecny na uroczystości przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda, podkreślił, że na szczeblu krajowym jedynie „Solidarność”, jako jednolity związek zawodowy, zrzesza wszystkie grupy zawodowe, dlatego tak zabiegaliśmy, aby przyjąć tą ustawę. Walczyliśmy w osamotnieniu aby dziś ta ważna sprawa, bo dotycząca kwestii sprawiedliwości społecznej, została uregulowana. To bardzo ważna ustawa dla wszystkich pracujący w ochronie zdrowia.
W czasie przemówienia również Prezydent doceniając zaangażowanie związku i włożony wkład pracy, podziękował „Solidarności” za udział w pracach nad ustawą.
Obecny na uroczystości podpisania Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że ustawa zmienia sposób patrzenia na środowisko służby zdrowia w Polsce. Minister podkreślił, że w procesie terapii uczestniczą osoby, które nie są np. lekarzami, czy pielęgniarkami. Są to na przykład technicy, inżynierowie, czy panie zajmujące się przyjmowaniem pacjentów. Ta ustawa mówi, że te osoby są również ważne w tym systemie.

Ogłoszenie:
Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd andrzejkowy we Lwowie. Wycieczka odbędzie się w dniach 1-2 grudnia. W programie m.in.: zwiedzanie starego miasta, cmentarza Łyczakowskiego i browaru lwowskiego oraz andrzejkowa kolacja przy muzyce. Koszt wyjazdu, to jedyne 280 zł/os. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w biurze związku, biurowiec pok. 24. Tel. 766-56.

Na wszystkie wyjazdy i bilety wstępu osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze związku, zgodnie z regulaminami.