Aktualności

Informacja dla pracowników tymczasowych

data publikacji: 2017-06-28

1-go czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Celem nowelizacji jest przywrócenie pracy tymczasowej takiego charakteru, jaki z założenia powinna posiadać, czyli krótkotrwałości i doraźności, bowiem w ustawie obowiązującej od 2004 roku znalazło się wiele zapisów, które miały pomóc w ochronie pracowników tymczasowych, ale okazały się nieskuteczne. Na ten problem zwracały uwagę zarówno organizacje związkowe, jak i Państwowa Inspekcja Pracy. Nowelizacja powinna również uporządkować działalność agencji pracy tymczasowej, których na polskim rynku pracy funkcjonuje ponad 6 tys.
W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy mamy możliwość zorganizowania bezpłatnego szkolenia dla pracowników tymczasowych świadczących pracę na rzecz PZL-Świdnik, na którym omówione zostaną obowiązujące przepisy. Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł dowiedzieć się jakie prawa mu przysługują i zapytać o interesujące go kwestie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem związku w celu  uzgodnienia terminu szkolenia.

Zapraszamy do biurowca, pok. 24 lub kontakt telefoniczny 766-56, 768-48.