Aktualności

Aktualności z dn. 19.06.2018 r.

data publikacji: 2018-06-19

Programy modernizacyjne MON
Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej zamieszczona została informacja, że na początku czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”.
Jak możemy wyczytać:
„Dokument stanowi podstawę do tego, aby można było rozpocząć proces wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. MON nie rezygnuje z żadnego z programów modernizacyjnych, niemniej jednak w oparciu o określone wcześniej priorytety, mając na uwadze możliwości budżetowe, priorytetem staje się zabezpieczenie oraz rozwój obrony przeciwlotniczej i Marynarki Wojennej. Zakup śmigłowców dla Sił Zbrojnych to ważna inwestycja w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, dlatego musi być poparty niezwykle staranną analizą. Trzeba jasno określić, które śmigłowce są wojsku potrzebne w pierwszej kolejności,a które zakupy mogą jeszcze poczekać. Wojska specjalne dysponują najnowszymi (zaledwie kilkuletnimi) śmigłowcami w Siłach Zbrojnych RP. Wycofanie zaproszeń w postępowaniu na część śmigłowców dla wojsk specjalnych nie oznacza, że resort rezygnuje z całego programu śmigłowcowego. Priorytetem dla resortu obrony narodowej jest pozyskanie nowych śmigłowców Zwalczania Okrętów Podwodnych w wersji pokładowej, zastępujących planowane do wycofania śmigłowce SH-2G.

W przypadku zakupu śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych Inspektorat Uzbrojenia przygotowuje właśnie zaproszenia dla potencjalnych wykonawców na składanie ofert ostatecznych. Wstępne oferty złożyło konsorcjum Airbus Helicopters SAS i Heli Invest na Caracale H-225 i zakłady WSK PZL-Świdnik na maszyny AW-101.
Wymagania ministerstwa zostały bardzo precyzyjnie zdefiniowane w oparciu o potrzeby Sił Zbrojnych RP i wybrana zostanie oferta, która je spełni. Zakłada się, że zawarcie umowy nastąpi jeszcze w tym roku. Kończone są też prace analityczno-koncepcyjne i za kilka miesięcy ogłoszone zostanie postępowanie na pozyskanie nowych śmigłowców uderzeniowych. Gotowość dostawy śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP wyraziło wiele firm z Europy i USA. Wszystkie zaproponowane konstrukcje stanowią najwyższą jakość i pozyskanie ich znacznie rozszerzy zdolności lotnictwa śmigłowcowego.
Za kilka miesięcy zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, a w przyszłym roku planowane jest podpisanie umowy. Docelowo zakupione zostaną  32 śmigłowce uderzeniowe. MON prowadzi bardzo trudne negocjacje, w których stawką jest bezpieczeństwo naszego kraju i  ogromne pieniądze. Cisza to jedna z najważniejszych zasad biznesu.”

Jak wynika z powyższej informacji, modernizacja floty śmigłowcowej będzie kontynuowana, jednak nadal nie wiadomo w jakim zakresie oraz czy aktualne priorytety zakupowe są już tymi ostatecznymi. Niestety brakuje ciągle informacji i decyzji dotyczących modernizacji naszych Sokołów i SW-4. Póki co, po przesłaniu do Premiera Mateusza Morawieckiego, stanowiska Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”, w sprawie zorganizowania spotkania w temacie programów śmigłowcowych, z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymaliśmy odpowiedź
(treść pisma dostępna jest w biurze związku i u przewodniczących kó
ł związkowych).

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
W ubiegłym tygodniu do organizacji związkowych i Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wpłynęła opinia prawna dotycząca kwestii przynależności pracowników przekazanych w outsourcing do Kasy działającej w PZL-Świdnik. Zgodnie z otrzymaną opinią, ani przepisy prawa ani orzecznictwo sądowe nie regulują takiej sytuacji wprost, natomiast pomimo ryzyka prawnego, jakie stwarza taka sytuacja, umożliwienie byłym pracownikom przynależności do naszej Kasy może być usprawiedliwione społecznie i leży w gestii Zarządu Kasy oraz organizacji związkowych, które sprawują nad nią społeczny nadzór.
W związku z tym w dniu dzisiejszym zaplanowane jest spotkanie, na którym powinny zostać podjęte ostateczne decyzje w tej kwestii

Jaka maksymalna temperatura obowiązuje w pomieszczeniach pracy?
W związku z falami upałów, które nadciągają co jakiś czas, pojawiły się pytania od pracowników, dotyczące maksymalnych temperatur w jakich pracownik może pracować oraz obowiązków pracodawcy w zakresie zmniejszenia uciążliwości takiej pracy. W okresie letnim w pomieszczeniach pracy często panują wysokie temperatury. Pracodawcy muszą wówczas pamiętać o obowiązkach w zakresie bhp dotyczących maksymalnych temperatur w pracy oraz o zapewnieniu pracownikom chłodnych napojów. Niestety przepisy nie określają maksymalnej temperatury, jaka powinna występować w pomieszczeniach pracy. Przyjmuje się jednak, że nie powinna przekraczać 30°C przy pracy biurowej oraz 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej.
Przepisy bhp określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, tj. metod pracy oraz wysiłku fizycznego włożonego do jej wykonania (mówi o tym § 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp). W przepisach nie ma jednak określonej maksymalnej temperatury, która powinna być zapewniona w pomieszczeniach pracy.
Zostały tylko ustalone jej minimalne wysokości. Nie oznacza to, że pracodawca może dopuścić do występowania w pomieszczeniach pracy nadmiernie wysokiej temperatury. Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, może nie być odpowiednia do danego rodzaju wykonywanej pracy.
W związku z tym specjaliści bhp uznają, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30°C, natomiast przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28°C, a w warunkach szczególnych 26°C.
Maksymalna wysokość temperatury w pomieszczeniach pracy została natomiast określona w przepisach dla pracowników młodocianych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zgodnie z tym, pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach,w których temperatura przekracza 30°C.
Aby zapobiec wysokim temperaturom w pomieszczeniach pracy, pracodawca powinien w miarę możliwości technicznych i finansowych zainstalować w nich klimatyzację lub nowoczesne systemy wentylacyjne.
Przepisy określają natomiast minimalne temperatury, jakie powinny obowiązywać w pomieszczeniach pracy, zgodnie z którymi temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż:
• 14°C (chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne), albo
• 18°C (dla prac w pomieszczeniach biurowych i w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna).

Ogłoszenia

 • Zapraszamy członków związku na Strzelecki Piknik Integracyjny, który odbędzie się w najbliższa sobotę 23 czerwca na terenie strzelnicy sportowej w Wąwolnicy. Koszt uczestnictwa wynosi 40 zł. W cenie jest: przejazd z Lublina, ubezpieczenie, opieka instruktorów, poczęstunek, strzelanie z łuku sportowego i KBKS-u, a za dodatkową odpłatnością możliwość strzelania z broni ostrej. Informacje i zapisy w biurze związku.
 • W ostatni weekend sierpnia w Radomiu odbędą się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow 2018. W związku z tym, tradycyjnie organizujemy wyjazd grupowy na pierwszy dzień pokazów, czyli na sobotę 25 sierpnia. Osoby chętne zapraszamy do biura związku w biurowcu, pok. 24., tel. 766-56.
 • Zapraszamy na najbliższe wyjazdy, jakie zaplanowaliśmy:
  - w dniu 01 lipca zapraszamy na 1-dniową wycieczkę na trasie Kazimierz Dolny – Krzemionki Opatowskie –
  Bałtów. Koszt wycieczki: 35 zł - osoba dorosła, 25 zł - dziecko. Zapisy w biurze związku i u kolegi Zbigniewa Litwina, tel. 515 271 679.
  - w dniach 14-15 lipca organizujemy wycieczkę do Lwowa. W programie: zwiedzanie miasta, spektakl w operze i wieczór integracyjny. Koszt 270 zł/os. Zapisy w biurze związku.
  - w dniach 04-11 sierpnia zapraszamy do Truskawca na wypoczynek z zabiegami rehabilitacyjnymi. Koszt wyjazdu 300 zł + 6650 hrywien/os. Zapisy również w biurze związku.
  - w terminie 31 sierpnia – 02 września 2018 r. zapraszamy na wycieczkę Krynica Górska – Słowacja. Koszt wycieczki wynosi 340 zł/os. Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w biurze związku oraz u kolegi Zbigniewa Litwina, tel. 515 271 679.

Na wszystkie wyjazdy i bilety wstępu osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze związku, zgodnie z regulaminami.